Aftellen tot uitslag subsidieverdeling 500 jaar Ooststellingwerf

Opsterland-Ooststellingwerf - Op woensdag 15 maart om 12.00 uur  precies wordt bekend gemaakt welke activiteiten subsidie krijgen in het kader van 500 jaar Ooststellingwerf.

Er worden 46 subsidieaanvragen beoordeeld in het kader van het 500-jarig bestaan van de gemeente. Op www.500jaarooststellingwerf.nl wordt afgeteld naar het moment van de bekendmaking. Op 15 maart om precies 12 uur wordt de subsidietoekenning bekend gemaakt op de Facebookpagina ‘500 jaar Ooststellingwerf’. Daarna wordt de uitslag op de website geplaatst en ontvangen alle aanvragers persoonlijk bericht.  De uitslag Alle activiteiten zijn voorgelegd aan de Adviesraad die speciaal voor deze subsidieregeling is aangesteld. Het advies van deze Adviesraad wordt voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college neemt het definitieve besluit over de subsidieverdeling, dit besluit wordt op 15 maart bekend gemaakt.  Kalender Op www.500jaarooststellingwerf.nl staat een overzicht van alle aangemelde activiteiten die worden gevierd in het kader van het 500 jarig bestaan van de gemeente. Ook activiteiten die geen subsidie hebben aangevraagd staan hier vermeld.  500 jaar Ooststellingwerf Wilt u nog een activiteit organiseren in het kader van 500 jaar Ooststellingwerf? U kunt nog steeds activiteiten aanmelden op 500jaarooststellingwerf.nl. Het is echter niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen. Alle activiteiten die op de website staan worden meegenomen in de communicatie vanuit de gemeente.