Meer dan honderd Gorredijksters doen mee aan BuurtPreventie-app

Opsterland-Ooststellingwerf -  Jannick Oosterhof uit Gorredijk heeft een BuurtPreventie-app opgestart in Gorredijk. Hij deed dat nadat in zijn woonplaats een aantal pogingen tot inbraak waren gedaan. Inmiddels staat de teller van de app op 104 leden en dit aantal neemt dagelijks toe.

,,De afgelopen weken kwamen op onder andere Facebook meerdere incidenten voorbij in Gorredijk,  zoals poging tot inbraak. Op een vrijdag hoorde ik 's avonds rond tien uur zelf gerommel in de achtertuin. Hier bleek iemand druk bezig zich toegang tot de tuin te verschaffen. Ook is hierbij meerdere emmers aarde en kilo's aan puin in onze tuin gedumpt." Jannick gaat verder: ,,Na het vermoeden te hebben dat de dader zich nog rond de woning ophield kwam het besef dat je er helemaal 'alleen' voor staat de eerste minuten. Je wacht na het bellen van de meldkamer op de politie. Je weet niet wat er intussen gaande is en de dader kan natuurlijk in de wijken rondom verdwijnen. Na de komst van de politie bleek de dader inderdaad te zijn verdwenen." Door heel Gorredijk Dit in combinatie met eerdere incidenten in de woonplaats Gorredijk deed Jannick besluiten om een BuurtPreventie-app op te starten. ,,Dit was gemakkelijk te realiseren door me aan te melden bij WABP: (WhatsappBuurtPreventie) op www.WABP.nl." Jannick maakte zijn actie de volgende dag kenbaar op social media en toen ging het rap: de opkomst was binnen 48 uur al ruim 75 personen die zich wilden aanmelden. ..Inmiddels staat de teller op 104 leden en dit aantal neemt nog steeds dagelijks toe." Negentig procent 'gedekt'  Al deze deelnemers zitten verspreid door heel Gorredijk, wat juist positief kan werken volgens de initiatefnemenr. ,,Inmiddels hebben wij alle deelnemers opgesplitst in zes zones over heel Gorredijk. Dit op basis van iemands woon- en/of werkadres. Hierdoor heb je in tachtig tot negentig procent van alle wijken binnen Gorredijk meerdere 'preventie-leden' waardoor adequaat reageren op een verdachte situatie sneller zal worden opgemerkt en hierdoor ook sneller kan worden overgedragen aan de Meldkamer", legt Jannick het systeem uit. Inmiddels heeft er ook al een gesprek plaatsgevonden met de beleidsadviseur openbare orde en veiligheid van Gemeente Opsterland en de wijkagent van Gorredijk. Beide partijen laten weten het initiatief te willen steunen waar dit kan/nodig is. Zo zijn er tijdens dit eerste gesprek al meerdere ideeën boven tafel gekomen die wij de aanstaande weken proberen door te voeren. Ook zal Gemeente Opsterland ons voorzien van de waarschuwings-stickers. Beide partijen geven aan ook open staan voor eventuele informatie avonden als dit nodig blijkt te zijn. Beiden laten weten graag in contact te blijven over het verloop van BuurtPreventie en te ondersteunen waar nodig. Wij verwachten een goede samenwerking tussen de BuurtPreventie ,Gemeente en de politie. Eén netwerk vormen Jannick en zijn leden hebben vernomen dat zich vóór de buurt-app al een aantal buurtverenigingen hadden aangesloten bij WhatsAppBuurtPreventie. ,, Graag zouden wij in contact willen komen met deze buurtverenigingen. Het zou een eer zijn als deze verenigingen zich willen aansluiten bij ons 'netwerk' om zo samen te gaan voor een veilig en oplettend Gorredijk." Toekomstplannen Als de 'aanmelddrukte’ wat is gedaald wil Jannick gaan kijken wie aangesteld kunnen worden tot medebeheerders van de verschillende 'zone-groepen'. Deze beheerders zullen meerdere malen per jaar samen gaan overleggen wat de stand van zaken is en waar de groep nog in kan groeien. Ook zullen deze ervoor gaan zorgen dat iedereen zijn of haar Attentie Sticker ontvangt om zo in de wijken aan te tonen dat de BuurtPreventie actief is. ,,Overigens zullen we proberen binnenkort meerdere organisaties te bereiken die het mogelijk willen maken om ons dorp te voorzien van Attentie Borden bij de plaatsnaamborden van Gorredijk", voegt Jannick toe. ,,Voor nu zijn we erg blij met alle aanmeldingen die nog steeds binnenstromen. Dat er zoveel animo voor is om je woonplaats veiliger te maken is echt fantastisch, maar laat natuurlijk ook zien dat er voldoende vraag naar was. Aanmelden kan uiteraard nog steeds. Voor meer informatie kan er contact worden gezocht door met mij te Whatsappen op telefoonnummer: 06-11970212", aldus Jannick. ,,Ik wil alle deelnemers alvast hartelijk danken voor alle medewerking, tips en welwillendheid. We hopen op een goede samenwerking voor een veilige woonplaats." Gemeente blij De gemeente Opsterland zegt desgevraagd blij te zijn met initiatieven zoals het opstarten van een WhatsApp buurtpreventiegroep in Gorredijk. ,,Inwoners weten zelf wat normaal is in hun dorp of wijk. Zij weten wanneer er bekende of onbekende mensen langslopen of welke plekken logisch zijn om stil te staan met een auto. Afwijkend gedrag kan betekenen dat er een inbreker op onderzoek uit is. Via een WhatsAppgroep kunnen dit soort verdachte situaties gedeeld wordt en de politie kan vroegtijdig worden geïnformeerd. Door het oprichten van WhatsApp buurtpreventiegroepen dragen de inwoners hun steentje bij om Opsterland veilig te houden." Buurtpreventiegroepen in Opsterland In Opsterland zijn momenteel al tientallen WhatsApp buurtpreventiegroepen actief, meldt de gemeente. ,,Een mooi voorbeeld is het initiatief uit Gorredijk, maar ook in Tijnje is in bijna elke buurt een dergelijke groep actief. Alle groepen in dat dorp zijn op hun beurt weer aangesloten bij een dorpsbrede buurtpreventiegroep. Zodat verdachte situaties heel snel in het dorp gedeeld kunnen worden." Ondersteuning vanuit de gemeente De gemeente heeft flyers en stickers ontwikkeld om deelnemers te ondersteunen. Op de flyer staan een aantal spelregels waar men rekening mee moet houden als men een groep opricht. De stickers kunnen deelnemers aan de binnenkant van hun raam plakken om mensen met verkeerde bedoelingen te laten zien dat men alert is in de buurt. ,,Hier kan een preventieve werking van uit gaan", aldus de gemeente. ,,Daarnaast denken wij graag met initiatiefnemers en beheerders van WhatsAppgroepen mee, over wat zij nodig hebben om van de werking van een dergelijke groep een succes te maken." Zoals Jannick al zei hebben hij en de gemeente contact met elkaar gelegd. De gemeente: ,,Met de initiatiefnemers uit Gorredijk hebben wij op vrijdag 3 maart een gesprek gevoerd. Samen met de initiatiefnemer kijken wij hoe we dit initiatief verder uit kunnen rollen, zodat het ook in Gorredijk een succes wordt. Samen voor een veilig Opsterland!"