Opknapbeurt gymnastieklokaal De Kampus maakt nieuwbouw in 2026 overbodig

OOSTERWOLDE - De gemeente Ooststellingwerf trekt 190.000 euro uit voor het opknappen van de gymnastiekzaal op De Kampus in Oosterwolde.

Het college heeft ingestemd met de renovatie van het bestaande gymnastieklokaal op de Kampus en zal de kosten daarvan voor haar rekening nemen. Voornaamste argument voor de gemeente is dat hiermee vervangende nieuwbouw in 2026 niet meer nodig is. De Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde garandeert namelijk dat de technische levensduur van de sportzaal door de renovatie met 30 jaar wordt verlengd tot 2047. Het Stellingwerf College staat zo lang voor de exploitatie. Na de renovatie is de technische levensduur van het gymnastieklokaal gelijk aan die van de resterende gebouwen op de Kampus. Als gevolg hiervan wordt gekozen voor een afschrijvingstermijn van dertig jaar, terwijl bij renovatie in de regel een afschrijvingstermijn van 25 jaar geldt. De gemeente haalt de 190.000 euro voor de opknapbeurt uit het potje voor Huisvesting Onderwijs. En meer komt er niet, waarschuwt het college al vast. ,,De Stichting BMVGO krijgt een scherp maar taakstellend budget mee voor de renovatie'', aldus b&w.