Gemeente houdt Bosbergtoren voorlopig in eigen hand

OOSTERWOLDE - De gemeente Ooststellingwerf houdt ook dit jaar de Bosbergtoren in beheer en exploitatie.

De Bosbergtoren in Appelscha is vorig jaar oktober opengesteld en blijkt een grote publiekstrekker. Vanaf de start van de plannen was het de bedoeling om het beheer en de exploitatie van de toren op korte termijn over te dragen 'aan het dorp'. Dat kon volgens de gemeente een lokale groep mensen zijn die daarvoor een coöperatie, stichting of andere juridische entiteit zouden moeten oprichten. De RegioGroep Appelscha 3.0 is vorig jaar gevraagd een bedrijfsplan voor de toren uit te werken, maar dat wordt pas eind maart verwacht. Masterplan De oude toren werd beheerd door de Historische Vereniging Appelscha (HVA), maar die heeft al aangegeven bij de nieuwe toren geen rol voor zichzelf te zien. Overdracht aan het dorp past ook in het Masterplan Regio Appelscha - waarover de raad deze maand een besluit neemt. Centraal daarin staat de gedachte dat ondernemers gezamenlijk meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de ontwikkeling in de sector. Omdat de gemeente verwachtte dat ze het beheer op korte termijn kon overgedragen is de afgelopen tijd geen moeite gedaan voor recreatieve initiatieven en arrangementen. De ondernemers in Appelscha zien het zwerk nu drijven: de initiatiefgroep Appelscha-regio 3.0 is nog niet klaar voor overname van de toren, de gemeente wacht af, de ondernemers wachten af en het nieuwe toeristische seizoen dient zich aan. Gemiste kans Omdat de toren echt een bezoekerssucces is, zou het volgens hen een gemiste kans zijn om dit nu niet actief uit te nutten. Om rust en duidelijkheid te bieden stellen de ondernemers voor dat de Bosbergtoren nog tot het einde van 2017 in beheer en exploitatie blijft van de gemeente. Daardoor ontstaat ruimte voor initiatieven van ondernemers die bij de Bosberg zijn betrokken. Het langere beheer kost de gemeente niets, alleen ambtelijke kosten. Als de gemeente wel extra geld moet uitgeven, worden die kosten betaald uit de opbrengsten van de kaartverkoop van de Bosbergtoren. Van het uitstel mag echter geen uitstel komen, waarschuwt het college. ,,Beheer en exploitatie van een recreatieve voorziening is geen kerntaak van de gemeente.'' De komende tijd wordt daarom samengewerkt met een klein en daadkrachtig groepje: de huidige kaartverkopers Bosberg, Roggeberg, Kramer, Outdoor en de TIP. Afronding Ondertussen vinden er nog afrondende werkzaamheden plaats in en rondom de Bosbergtoren. Dit gebeurt in overleg met de betrokken ondernemers, HVA en StaatsBosBeheer. Op de borstwering bovenin de toren komen verwijzingen naar de omgeving (waar kijk ik naar), naast de toren komt een informatiezuil, er komt een aantal bankjes, betere bewegwijzering en langs het toegangspad wordt gesnoeid. De kaartverkoop wordt ook online mogelijk gemaakt en in overleg met ondernemers wordt gekeken of de openingstijden verruimd gaan worden.