Preek van de Leek door oud-schooldirecteur Michiel Brouwer

Opsterland-Ooststellingwerf - In de  Mariakerk van Kortezwaag wordt zondag 26 maart om 11.00 uur de Preek van de Leek uitgesproken door Michiel Brouwer, oud-directeur van de Burgemeester Harmsma School. 

Het thema is: van armoedebestrijding naar bedrijfsondersteuning. De Burgemeester Harmsma School in Gorredijk kenmerkt zich door het ontwikkelen van een samenhangende onderwijskundige werkwijze. Mede daardoor heeft de school een prominente plek veroverd in de omgeving. Vanaf het begin in 1968 zijn er ongeveer 10.000 diploma’s behaald, die gebruikt zijn voor verdere studies of voor werk. Wat is de reden achter het willen ontwikkelen van een eigen werkwijze? Worden de diploma’s daar beter van? Heeft het iets met de omgeving te maken? En hoe gaat zo’n ontwikkeling in een gebouw met bijna 1000 bewoners in zijn werk? Hoe kijken de docenten daarnaar? Brouwer bespreekt kort en in grote stappen de ontwikkeling van twee projecten geïntegreerd onderwijs en competentie gericht leren. Voor deze lezing is met een twintigtal betrokkenen gesproken, waarin vele inzichten en nieuwsgierige voorvallen aan de orde zijn geweest. Wat is het resultaat van al dat ontwikkelwerk? En welke rol speelde die burgemeester daarin? Ook daar probeert deze 'geïllustreerde' preek antwoord op te geven. De toegang is gratis, maar aan de bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze zal dan ten goede komen aan het onderhoud/exploitatie van de kerk. Na afloop zal er gelegenheid zijn om na te praten.