Vermilion Energy betreurt weigeren seismisch onderzoek door Smallingerland

DRACHTEN - Smallingerland geeft Vermilion geen vergunning voor het uitvoeren van seismisch onderzoek in de gemeente.

De gemeenteraad van Smallingerland ging dinsdagavond akkoord met het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om geen vergunning af te geven voor het verrichten van een seismisch onderzoek. Vermilion Energy Netherlands betreurt het besluit van de gemeente. De resultaten van het onderzoek zijn volgens het bedrijf nodig om de haalbaarheid van gas- en geothermische projecten in de provincie te kunnen bepalen. Overgang Vermilion is van mening dat de overgang naar duurzame energie op gang moet komen en dat de expertise van de onderneming waarde toevoegt aan dit proces. De gemeente Smallingerland nam het besluit volgens Vermilion op grond van het standpunt dat zij tegen de winning van aardgas is. In de ogen van Vermilion gaat de gemeente hiermee voorbij aan het gegeven dat aardgas de komende decennia beschikbaar moet blijven om een betaalbare en betrouwbare energielevering in Nederland te kunnen garanderen. Vermilion vindt het jammer dat het niet is gelukt de gemeente het belang te laten inzien van het seismisch onderzoek als een impuls voor de overgang naar een duurzame energiemix. Op basis van een gezonde bedrijfsvoering heeft de onderneming de ambitie om steeds proactief op zoek te gaan naar deelneming in regionale initiatieven op het gebied van duurzame energie die leiden tot: synergie met de bestaande activiteiten; delen van operationele kennis van mijnbouwactiviteiten en -technieken en de ondergrond; creëren en behouden van duurzame werkgelegenheid in de regio's waar Vermilion actief is. Verantwoord Vermilion Energy Netherlands B.V. is onderdeel van Vermilion Energy, een groep van bedrijven met activiteiten in Noord-Amerika, Europa en Australië. Als doel heeft het concern het exploreren, ontwikkelen en produceren van koolwaterstoffen op een maatschappelijk verantwoorde manier. In Nederland is Vermilion sinds 2004 actief in de opsporing en winning van aardgas. Deze activiteiten vinden plaats in de provincies Fryslân, Noord-Holland, Drenthe, Zuid-Holland en Brabant. Het hoofdkantoor van Vermilion bevindt zich in Harlingen. Bij Vermilion in Nederland werken circa 200 mensen aan het leveren van aardgas voor onze nationale energiebehoefte, op een volgens het bedrijf veilige en verantwoorde manier. Lees ook: Vermillion mag van Provinsje seismisch onderzoek doen bij Nij Beets