'Van otter tot wezel' in De Fûgelhelling

Opsterland-Ooststellingwerf - In De Fûgelhelling in Ureterp wordt vrijdag 24 maart om 20.00 uur de lezing 'Van otter tot wezel' gehouden door Aaldrik Pot uit Norg, adviseur bij Staatsbosbeheer. 

In Drenthe komen tegenwoordig weer alle in Nederland bekende marterachtigen voor, van otter tot wezel. Er zijn veel overeenkomsten tussen de verschillende soorten, maar nog meer verschillen. In de lezing  gaat Aaldrik Pot uitgebreid in op de fascinerende en verschillende levenswijzen van deze roofdieren. Hoe de otter terugkeerde en de bunzing lijkt te verdwijnen, hoe steenmarters onze directe buren zijn geworden en waarom ze eigenlijk aan de kabels van auto’s knagen. Ook een onderzoek naar individuele boommarters, op basis van het patroon van hun unieke borstvlek, komt uitgebreid aan bod. Ook besteedt hij aandacht aan  de wederopstanding van de das in de Drents-Friese grensstreek. Aanmelden via info@defugelhelling.nl De Fûgelhelling is te vinden op De Feart 1 in Ureterp. Meer informatie is te vinden op de site: www.defugelhelling.nl