Afscheid van het verzamelhuis: tweedaagse tentoonstelling bij Steven Sterk

Drachten - Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek ‘Submerging, afscheid van het verzamelhuis’, over het einde van het verzamelhuis van de Collectie van Hulten wordt er op zaterdag 25 en zondag 26 maart een tentoonstelling gehouden in Galerie Steven Sterk in Gorredijk.

Beide dagen open van 12.00 tot 17.oo uur. Galerie Steven Sterk is gevestigd aan Hellingbaas 1 in Gorredijk.  Gastcurator is Christiaan Kuitwaard. Er is ondermeer werk te zien van Marije Bouman, Sjoerd Janzen, Christiaan Kuitwaard, Zoltin Peeter, Sjoerd de Vries, Ramon van de Werken en Abraham Hondius, evenals recente aanwinsten. Rolf van Hulten (Joure, 1951) noemt de plek waar een substantieel deel van zijn kunstverzameling is opgeslagen, zijn rovershol. Hij kan daar eindeloos kijken en schuiven met de kunstwerken die hij heeft verworven in de loop van de veertig jaar dat hij nu verzamelt. ,,Enkele decennia geleden kwam ons negentiende-eeuwse huis vrij. We hadden er met veel plezier gewoond maar wilden graag naar een nieuwe buurt, waar onze nog jonge kinderen vriendjes konden vinden. In ons nieuwe moderne huis konden we bij lange na niet alle spullen kwijt uit het oude ruime huis. Bij het selecteren leek het ons zinvol om een kindvriendelijk huis te hebben en de meest kostbare spullen verhuisden niet mee.  Niet alleen meubels maar ook de meeste schilderijen bleven in het oude huis. We verkochten het oude huis niet en in de eerste jaren leek het alsof het interieur bevroren was. De oude atmosfeer heerste er. Vrijwel niemand kwam er. Een soort kasteel van Doornroosje.  Op een gegeven moment was het nieuwe huis gevuld met aangekochte kunst en moest er uitgeweken worden naar elders. Voor de hand liggend was het oude huis. In een groot negentiende-eeuws huis kun je nu eenmaal veel kwijt. Het werd een verzamelhuis, een kunsthuis. De oude atmosfeer raakte niet verloren. Integendeel, deze werd versterkt terwijl langzaam de hoge muren zich vulden met meerdere lagen schilderijen boven elkaar. Op een gegeven moment waren ze vol. Ondertussen gingen de aankopen door. Niemand die het stopte. Er werd uitgeweken naar een ladekast voor de tekeningen. Schilderijen werden tegen de muur gezet. De inloopkasten werden ingericht als kunstkabinet. Er kwam een zomer- en winter opstelling. Er kwamen nog meer wisselopstellingen. Totdat ruimtegebrek ons dwong om vrijwel te stoppen met aankopen. Nu was het verzamelhuis compleet. Compleet zijn is echter de dood in de pot. ‘Ontzamelen’ werd toen gesuggereerd. Maar dat lukte niet. Kunstwerken in je verzameling zijn als kinderen en daarvan doe je niet vrijwillig afstand. Daarom zijn er nu plannen om het verzamelhuis af te stoten ten faveure van een nieuw huis, waar we te midden van onze verzameling kunnen wonen. Dit kan mede omdat de kinderen de deur uit zijn. Het leek ons een goed idee om als souvenir een boekje te wijden aan het fenomeen verzamelhuis.’’  Tijdens de tentoonstelling is het boek te koop tegen een gereduceerde prijs.  Openingstijden zijn zaterdag 25 maart en zondag 26 maart van 12:00-17:00 uur   Galerie Steven Sterk