Doeke van Martena nu officieel het derde skûtsje van Drachten

DRACHTEN - De Twee Gebroeders en D' Halve Maen krijgen concurrentie. Sinds deze week is de Doeke van Martena officieel een Drachtster skûtsje.

Het nieuwe bestuur van de stichting Doeke van Martena heeft het IFKS-skûtsje volledig in handen gekregen nadat een akkoord werd bereikt met mede-eigenaar Siep Bandstra. De stichting, met in het bestuur ondermeer Joan Boelens, Dirk Baron en Riemer de Graaf, stelt zich ten doel om het skûtsje als nationaal erfgoed te behouden. Tevens zullen er binnen de IFKS wedstrijden worden gezeild. Buitenstvallaat De Doeke van Martena is in 1906 gebouwd op de werf van Jan Oebeles van der Werff op Buitenstvallaat, waar het schip in 2006 ook haar eeuwfeest vierde. Het is dan ook niet meer dan logisch dat het voormalige vrachtschip Drachten als thuishaven krijgt, zegt Riemer de Graaf. De geboren en getogen Drachtster staat nu twee jaar aan het roer van het skûtsje. ,,Yn de SKS moat in skipper út in skippersgeslacht komme, dus dêr sil ik noait sile kinne. Dit skip fart al sûnt 1986 yn de IFKS en lei altyd ergens oars. Doe't ik skipper waard ha wy besluten om it skip nei Drachten te heljen.'' De Doeke van Martena, met als zeilteken twee gekruiste degens die verwijzen naar de Friese zeeheld uit de Tachtigjarige oorlog naar wie het schip is vernoemd, heeft zich al flink laten zien in haar nieuwe thuishaven. Zo deed het schip twee jaar geleden mee aan de vlootschouw bij de opening van de Drachtstervaart, zeilde het mee in de twee Turfraces en lag het al twee winters verlicht in de passantenhaven aan het Moleneind. ,,En wy ha sels Sinteklaas der al op hân'', zegt De Graaf vrolijk. ,,It is deasûnde dat der net mear mei skûtsjes dien wurdt yn Drachten, want dit is dochs de bakermat fan it skûtsjesilen. Hast alle wedstrydskippen komme hjir wei.'' Drachtster bemanning De schipper hoopt dat hij Drachten meer kan betrekken bij het wel en wee van het schip, zodat het skûtsjesilen hier wat meer begint te leven. ,,Wy wolle flink sichtber wêze en soargje foar in gruttere bining fan it plak mei it skip. Dêrom wolle wy ek tawurkje nei in folslein Drachtster bemanning. No sile wy noch mei in pear jonge minsken út Utrecht, mar der is wol ferrin, omdat elkenien it drok hat. Wat soe it moai wêze as de hiele bemanning, en dan hast al gau in man as tolve noadich, út Drachtsters bestean soe.'' De Graaf wijst op De Twee Gebroeders, waar schipper Jeroen Pietersma voor zijn bemanning vooral Sneekers om zich heen verzamelde. De D liet zich de afgelopen Turfrace ook niet meer zien, omdat dat evenement niet paste in de voorbereiding van het skûtsje op het SKS-seizoen. De twee Drachtster SKS-skûtsjes zijn puur voor de topsport, laat de DvM dan maar wat meer voor de folklore en de historie zeilen, vindt De Graaf. ,,Want net allinnich foar de wedstriden ha wy minsken noadich, enthousiaste silers dy't graachris op sa'n skûtsje wurkje wolle, kinne ek meidwaan oan syltochtsjes mei groepen en sy meie har ek melde foar hand- en spandiensten. Wy wolle sa faak mooglik fuort en safolle mooglik minsken mei it skip yn'e kunde bringe. Foarrich jier ha wy sels syld mei jeugdleden fan de watersportvereniging Drachten-Veenhoop, geweldich!'' Mar by Aldegea Voor komend seizoen wordt ook gedacht aan avondzeilen. Het schip blijft deze zomer niet aan het Moleneind liggen, omdat bij de bruggen dan steeds weer de mast op en neer moet. Het schip ligt soms achter de Piip, maar ook vaak in Earnewâld bij Annage. Opstappen voor groepstochten zou echter ook in Smalle Ee, De Wilgen of De Veenhoop kunnen, zegt De Graaf. ,,It soe moai wêze as dy plannen foar in mar by Aldegea noris fan'e grûn kamen, want no moatte wy altyd earst in hiel ein fuort wêze foardat wy echt sile kinne.'' De Graaf hoopt dat een sterkere band tussen stad en schip ook zorgt voor meer inkomsten. Nu wordt eigenlijk alleen nog maar geld verdiend met het zeilen met groepen, maar de Stichting denkt aan het werven van donateurs, het opzetten van een club van 100 of het uitgeven van obligaties. De Jonge Trijntje, het op de werf van Haiko van der Werf gerestaureerde skûtsje dat ook verlicht aan het Moleneind ligt, is daarbij geen concurrent voor de Doeke van Martena, stelt De Graaf. ,,Dy ha al safolle jild krigen, haha. Nee, ik tink dat de beide skippen mekoar sels fersterkje kinne, want mei twa skûtsjes fuort te silen is noch leuker as mei ientsje. En miskien dat der dan noch mear oanslute kinne.'' De Doeke van Martena is te volgen op www.doekevanmartena.nl (nog in constructie) en facebook.