Multifunctioneel beachveld bindt verenigingen Gorredijk

Opsterland-Ooststellingwerf - De inwoners en verenigingen van Gorredijk krijgen hun multifunctionele beachveld terug.

De verenigingen aanwezig op het sportcomplex Kortezwaag gaan hiervoor samenwerken. Voor dit project ontvangt initiatiefnemer de Delte samen met REVA, de Wrotters en LDODK bijna 13.000 euro subsidie uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF). De totale investering is ongeveer 32.000 euro. Het zwembad in Gorredijk wordt tegenwoordig door inwoners van het dorp geëxploiteerd. Naast het zwembad is een groot recreatieterrein. Hier wordt het beachveld aangelegd. Leden van de deelnemende verenigingen krijgen gratis toegang tot het veld. Ook kunnen ze gebruik maken van de faciliteiten bij het zwembad. Naast een potje beachvolleybal bij een bezoek aan het zwembad, verzorgen de verenigingen beachvolleybal, -korfbal en -rugby trainingen. Via een gezamenlijke agenda regelen ze het gebruik van het veld. Ook het terrein wordt gezamenlijk onderhouden door vrijwilligers van de verenigingen. Iepen Mienskipsfûns Het multifunctionele beachveld in Gorredijk is één van de negentien projecten in de regio, waar het Gebiedsplatform Zuidoost positief over adviseerde. De negentien projecten zorgen voor een investering van bijna 779.000 euro in de leefbaarheid van Zuidoost Fryslân. Van 1 tot en met 24 mei kunnen inwoners van Fryslân weer subsidie aanvragen uit het IMF. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, dorp of regio. Projectenpitch Het gebiedsplatform Zuidoost Fryslân nodigt initiatiefnemers op woensdag 3 mei van 15.30 tot 18.00 uur uit in het Dorpshuis van Langezwaag. Elke initiatiefnemer krijgt vijf minuten de tijd om hun idee te presenteren. Ook kunnen ze ‘sparren’ met platformleden om hun plannen te versterken. Aanmelden kan via zuidoost@fryslan.frl. Meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie: www.streekwurk.frl/imf.