ROC Friese Poort maakt werk van match regionale arbeidsmarkt en studenten

Drachten - ROC Friese Poort maakt werk van een duurzame aansluiting vanhaar studenten en onderwijs op de regionale arbeidsmarkt.

De onderwijsinstelling wil een match maken tussen studenten, het mbo en het regionalemkb. Onderdeel van de aanpak is een innovatieve online toepassing van Career Up om studenten en bedrijven aan elkaar te koppelen. Vandaag was de kick off met de eerste zestig studenten. ROC Friese Poort is daarmee de eerste mbo-instelling in Friesland. “Door ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld robotisering en automatisering verandert de vraag op de arbeidsmarkt. Wij willen meer grip krijgen op die veranderende vraag en ons onderwijs hierop laten aansluiten”, aldus Micha van Akkeren voorzitter van het College van Bestuur. Goede match maken Studentenen werkgevers kunnen via een online platform hun carrièreprofiel en functieprofielen invullen. Door de profielen vervolgens te matchen, krijgen studenten inzicht in hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt en werkgevers zicht ophet toekomstig beschikbare talent.Dat biedt veel voordelen.Studenten kunnen hierdoor tijdens hun opleiding al gerichte keuzes maken. Met bijvoorbeeld keuzedelen, het opleidingsniveau en de stage.Ook krijgen ze inzicht in hun eigen “hard en soft skills”, zoals ervaring en persoonlijkheid. Bedrijven kunnen zich in een vroeg stadium profileren als werkgever. Tegelijkertijd ziet ROC Friese Poort wat de regionale arbeidsmarkt nu en in de toekomst vraagt.Dat biedt waardevolle informatie om het onderwijs kwantitatief en kwalitatief zo in te richten dat het aansluit bij die vraag. In Zuidwest Fryslân is bijvoorbeeld meer vraag naar goed opgeleide vakmensen in de jachtbouw.  Kick off Zestig studenten van de opleidingen commercieel en communicatie startten vandaag met het online invullen van hun carièrreprofiel. Micha van Akkeren liet studenten bij de start zijn eigen profiel zien en vertelde hoe dit matchte met ROC Friese Poort. “Ik gun jullie ook een goede match na afloop van je opleiding. Jullie carrière begint niet na je opleiding, die begint nu al”. Op basis van het ingevulde profiel krijgen studenten persoonlijk advies van een carrièreadviseur.  Ambitie Uiteindelijk wil ROC Friese Poort zo’n 1000 studentenprofielen en 400 functieprofielen bij elkaar brengen. Een betere aansluiting kan onder andere zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel voor werkgevers in het Noorden, een kortere baanzoekduurvoor afgestudeerden en een beter passende (eerste) baan. “Wij voelen ons medeverantwoordelijkheid om jongeren te behouden voor de regio”, aldus Micha van Akkeren.  Career Up CareerUp is een initiatief van Profileermij, opgericht om onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen en de regionale arbeidsmarkt beter te laten werken. Met behulp van een online platform kunnen werkgevers studenten en net afgestudeerden vinden, volgen en matchen met vacatures.