Zanguitvoering It Frysk Sjongkoar in De Skâns

Opsterland-Ooststellingwerf - It Frysk Sjongkoar van Gorredijk geeft vrijdag 31 maart om 20.00 uur in de Skâns haar jaarlijkse zanguitvoering.

Het koar zingt naast een aantal Friese nummers ook een groot aantal internationaal bekende songs uit beroemde musicals. Naast het koor treden een aantal solisten uit het koor op. Dit alles onder leiding van dirigent Wouter de Vries. Muzikale begeleiding is van de pianisten Bert Horjus en Judith Noordman Als kers op de taart zal het vocaal ensemble Intermezzo uit Bolsward optreden. Deze vijf dames met geschoolde stemmen zullen onder begeleiding van hun pianist nummers zingen die ze op een cabareteske manier ook visueel maken.