Pier Vellinga in Witte Kerk Hemrik

Drachten - Op woensdag 5 april om 20.00 uur wordt in de Witte Kerk Hemrik een thema-avond gehouden. Spreker is Prof. Dr. Pier Vellinga, emeritus hoogleraar klimaatontwikkeling.

Het onderwerp is Gevolgen van de klimaatconferentie in Parijs voor onze samenleving. ,,Na dertig jaar geharrewar is in december 2015 in Parijs overeenstemming bereikt over een internationale aanpak van klimaatverandering. Doel is de invloed van onze activiteiten te beperken tot 1,5 à 2 graden wereldwijde opwarming. Dit betekent dat we binnen dertig jaar een heel andere energie- en voedselvoorziening moeten hebben. Lukt dat en wat betekent het voor ons dagelijks leven, voor de economie en voor het Friese landschap?" Aanmelden is noodzakelijk. Binnenwei 22, 8409JH Hemrik.