Peuteropvang in Opsterland: omgevormd maar op niveau gebleven

Drachten - De peuteropvang in Opsterland is qua bereik op niveau gebleven en de kwaliteit is behouden, ondanks het faillissement van Timpaan Kinderopvang. 

Dat blijkt uit de evaluatie, twee jaar na de invoering van het 'Omvormingsplan Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang'. Per 1 januari 2015 zijn alle peuterspeelzalen in de gemeente op basis van dit plan omgevormd tot locaties voor peuteropvang. Het doel is om naast het verbeteren van de kwaliteit de toegankelijkheid van de voorschoolse voorziening zoveel mogelijk te waarborgen, vooral in de kleine dorpen. Destijds is afgesproken om na twee jaar de invoering te evalueren. Zeven aanbieders Voor de omvorming waren er in de gemeente twaalf peuterspeelzalen van één aanbieder. Vanaf december 2016 zijn er veertien locaties voor peuteropvang, vallend onder zeven aanbieders. Het gebruik van de peuterspeelzalen lag in 2014 rond de 65% en ook in november 2016 is deze telling rond de 65%: het bereik is dus hetzelfde gebleven. In 2016 hebben rond de negentig ouders gebruik gemaakt van de gemeentetoeslag. Dat is ongeveer 27% van de kinderen die naar de peuteropvang gaan. Er is een bedrag van ongeveer 88.000 euro uitgegeven aan de gemeentetoeslag. Dit is ruim binnen het hiervoor beschikbaar gestelde budget. Peuters met een VVE-indicatie (Voor- en Vroegschoolse Educatie) hebben dicht bij huis een VVE-aanbod. In 2015 hebben 53 kinderen gebruik gemaakt van een VVE-indicatie en in 2016 waren dat er 48. Doelstelling behaald Wethouder Wietze Kooistra: ,,De afgelopen twee jaren zijn voor de peuteropvang niet altijd even rustig geweest. Met name het faillissement van Timpaan Kinderopvang, de voormalige aanbieder, heeft voor onrust en onzekerheid bij ouders gezorgd. Ik ben blij dat het bereik op niveau is gebleven en dat de kwaliteit is behouden. Ouders waarderen de peuteropvang met name vanwege de ontwikkelingsstimulering. De doelstelling van de harmonisatie is daarmee behaald.” Locaties in stand houden In het licht van de ontwikkelingen die hiervoor geschetst zijn, blijft gemeente Opsterland het beleid door ontwikkelen. Dit, met het doel om het bereik verder te verhogen, de locaties in de kleine dorpen in stand te houden én de kwaliteit te behouden.