Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners Opsterland en Smallingerland

Drachten - Op 10 mei start de cursus Politiek Actief. De cursus biedt inwoners van De Fryske Marren, Heerenveen, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek.

Hiermee willen de betrokken gemeenten inwoners kennis laten maken met de lokale democratie en zo wellicht enthousiast maken om politiek actief te worden. Deelname is gratis en aanmelden kan via de raadsgriffies van de vijf gemeenten. Voor wie is de cursus bedoeld? De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook voor hen is de cursus zeer geschikt. Programma De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Naast het opdoen van theoretische kennis,is er aandachtvoorvaardigheden zoals debatteren en krijgen deelnemers een training over lobbyen bij een gemeente. Theoriewordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers enkele lokale politici om ervaringen uit de praktijk te horen. De cursus start op 10 mei 2017 in Heerenveen. De volgende bijeenkomsten zijn in Joure, Drachten, Beetsterzwaag en Wolvega. De  bijeenkomsten hebben elk een ander thema. Als afsluiting bezoeken de deelnemers een raadsvergadering.
  • 10 mei, 19.30- 22.00 uur gemeentehuis Heerenveen: introductie en kennismaking;
  • 18 mei,19.30-22.00 uur gemeentehuis Joure: algemene staatsinrichting;
  • 22 mei, 19.30-22.00 uur gemeentehuis Drachten: de gemeenteraad;
  • 1 juni, 19.30-22.00 uur gemeentehuis Beetsterzwaag: lobbyen bij de gemeente;
  • 8 juni, 19.30-22.00 uur gemeentehuis Wolvega: debatteren;
  • diverse data in juni: raadsvergadering bijwonen in een van de gemeenten. Zie hiervoor de websites van de gemeenten.
Aanmelden Aanmelden voor de cursus kan tot 1 mei. Het aantal plaatsen is beperkt, dus snel opgeven is belangrijk. Opgeven onder vermelding van naam, woonplaats en telefoonnummer kan via de mail: deelnemers uit Opsterland bij griffie@opsterland.nl en deelnemers uit Smallingerland bij griffie@smallingerland.nl. De cursus wordt verzorgd doorProDemos; Huis voor democratie en rechtsstaat. Informatie over de cursus Politiek Actief is te vindenop de (raads)websites van de deelnemende gemeenten.