Berend Leistra nieuw fractielied ChristenUnie Ooststellingwerf

Opsterland-Ooststellingwerf - In de gemeente Ooststellingwerf is Berend Leistra als fractielid toegetreden tot de ChristenUnie.

Hij zal de commissie Ruimte bemensen. Onderwerpen als boeren met een groen hart en ruimtelijke ordening zijn zaken die hem interesseren, maar ook de financiële huishouding van de gemeente heeft zijn belangstelling. Hij volgt daarin Jan Meijer op, die vanwege zijn eigen zorgbedrijf afstand neemt. Leistra heeft in het recente verleden voor het CDA zijn sporen verdiend. Hij wil als Christen de gemeenschap dienen en daarom voelt hij zich bij de ChristenUnie als een vis in het water.