Vier schrijvers en een cineast in Rinks' Arkje

DE VEENHOOP - Ook deze zomer zal de Skriuwersark van Rink van der Velde weer zijn bijdrage leveren aan de Friese literatuur. Tussendoor gaat de ark ook even de lucht in, om nieuwe drijvers aan te brengen.

Tekst en foto's Fokke Wester De ark waarin Rink van der Velde veel van zijn boeken schreef wordt al sinds 2007 in de zomermaanden in gebruik gegeven aan Friese schrijvers, die er enkele weken in alle rust kunnen werken. De schrijfvakantie in de petgaten wordt hen aangeboden door It Fryske Gea, dat de ark na het overlijden van Van der Velde in 2001 verwierf, en it Tamminga-Piebenga-Fûns fan de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD). Filmmaker Dit jaar komen er vier schrijvers logeren en een Groningse filmmaker. Sjoukje Feenstra van Tijnje, Ypie Haitsma uit Achlum, Remco Kuiper uit Leeuwarden, Janneke Abma uit Drachten en Ismaël Lotz uit Groningen krijgen elk een paar weken de ark als gratis onderkomen. In de kleine studeerkamer kunnen ze werken aan het bureau van de fameuze schrijver Douwe Kalma. De cineast Ismaël Lotz gaat er werken aan een historische documentaire over Friese schrijvers en Sjoukje Feenstra hoopt er in alle rust haar Friese dichtbundel af te kunnen maken. Remco Kuiper, zoon van de Friese schrijfster Akky van der Veer en fotograaf Henk Kuiper, gaat er net als vorig jaar aan de slag met poëzie en muziek. Rouwreis Ypie Haitsma gaat het verhaal van haar pake opschrijven, aan de hand van tal van interviews die ze de afgelopen tijd heeft gehouden. Dat verhaal gaat onder meer over zijn belevenissen in de oorlogsjaren. Janneke Abma, een van de eerste Drachtsters die in de Ark komt logeren, zal haar verhaal over de rouwreis naar Rome op papier zetten. zij heeft daar tijdens de reis en ook de afgelopen wintermaanden in Zwitserland al aan gewerkt, maar wil het nu afmaken. ,,Ik haw oant no ta yn it Hollânsk skreaun, mar ik tink der hieltyd sterker oer nei om it dochs mar yn it Frysk te dwaan. It giet wol om dyn eigen gefoel.'' Tussendoor blijft het arkje een paar weken onbewoond, om een noodzakelijke reparatie uit te kunnen voeren, legde direkteur Henk de Vries van It Fryske Gea uit. Bij de maatregelen vorig jaar om een marter uit de ruimte onder de ark te weren, bleek dat de grote drijvers waarop het arkje rust aan het doorroesten zijn. Soere wetter ,,It arkje komt hieltyd skeaner te lizzen, dus wy hawwe it al provisoarysk fêstset oan in peal. Fan't simmer wole wy dat herstelle. Der komt in hiel nij driuwerssysteem ûnder dat net mear lek wurdt fan it soere wetter fan it petgat. Wy hoopje dat wy dan wer jierren foarút kinne, mar it wurdt wol in hiele operaasje, want it arkje moat der echt út. Der komt hjir in grutte kraan om it omheech te tillen.'' Na afloop van de presentatie van de nieuwe 'útfanhûzers' was er een bijeenkomst in It Polderhûs, waarbij drie van de vier arkbewoners van vorig jaar (Jetske Bilker, Wim Beckers, Jelle Krol, André Looijenga en Remco Kuiper) vertelden over hun ervaringen van vorig jaar. Ook droegen ze voor uit het werk dat de logeerpartij heeft opgeleverd. Lees ook: Janneke rijdt als Sara op de Ferrari-rode scooter naar Rome