Revalidatie Friesland neemt elektronisch patiëntendossier in gebruik

Drachten - Revalidatie Friesland heeft vrijdag op alle locaties een elektronisch patiëntendossier (EPD) in gebruik genomen.

Revalidatieartsen en behandelaars houden in het elektronisch patiëntendossier alle informatie bij rondom de behandeldoelen en het behandeltraject van patiënten. Medische informatie wordt vanaf heden snel, gemakkelijk, veilig en overzichtelijk ingezet. Het EPD, genaamd HiX van leverancier ChipSoft, biedt de mogelijkheid om de onderlinge communicatie tussen alle behandelaars binnen Revalidatie Friesland naar een hoger plan te tillen. Alle betrokken professionals hebben namelijk direct een compleet beeld over de actuele voortgang en het behandeltraject van de patiënt. Elke zorgprofessional legt zijn bevindingen en doelen  vast. Behandelaars hebben inzicht in elkaars bevindingen, maar ook in metingen, uitslagen en documenten. Van essentieel belang ,,Bij onze revalidatiebehandelingen stellen we altijd de vraag van de patiënt centraal. Dit was ook doorslaggevend in de keuze voor een EPD. Het snel kunnen beschikken over de juiste medische gegevens is van essentieel belang voor toekomstige adequate zorgverlening. Met het nieuwe systeem kunnen we ook gemakkelijk en snel patiëntgegevens uitwisselen met onze ketenpartners, waaronder medisch specialisten in ziekenhuizen”, vertelt Gerrie Eikelboom, Raad van Bestuur Revalidatie Friesland. Het EPD is bovendien op termijn te koppelen aan andere verwijsapplicaties en biedt in de toekomst mogelijkheden voor online zorgverlening. Zo kan het EPD gekoppeld worden aan een online omgeving voor patiënten, waarin zij behandelingen kunnen volgen, bijhouden of plannen. Door de inzet van deze technologie worden de patiënten van Revalidatie Friesland nog dichter bij hun persoonlijke revalidatietraject gebracht. Over Revalidatie Friesland Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. De gevolgen van ziekte, ongeval of aandoening zijn vaak complex en soms blijvend. Binnen Revalidatie Friesland werken meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt. Door middel van een persoonlijke benadering en een geheel op de patiënt afgestemde behandeling wordt gestreefd naar het voorkomen en verminderen van belemmeringen. In samenwerking met zes ziekenhuizen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland biedt Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie. Het unieke revalidatiecentrum is gevestigd in Beetsterzwaag. De andere locaties bevinden zich in: Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Drachten, Harlingen, Emmeloord, Meppel en Steenwijk.