Reünie eersteklassers basisschool Terwispel

Opsterland-Ooststellingwerf - Elf oud-klasgenoten troffen elkaar afgelopen week voor een dagbijeenkomst in het Us Doarpshûs in Terwispel, voor een reünie van de eersteklassers van de basisschool in Terwispel. 

Vorig jaar, tijdens de reünie van gymnastiekvereniging UDA in Terwispel , werd  het idee geboren. Enkele aanwezige oud-klasgenoten van de lagere school  in Terwispel van de lichting 1 april 1947, leek het een leuk idee om te proberen de eerste klassers van toen voor een reünie bijeen te krijgen. Vaak blijft het dan bij het idee, maar niet deze keer. Enkele oud-klasgenoten gingen enthousiast aan het bellen en mailen en dat resulteerde in een nagenoeg compleet beeld van de vroegere eersteklassers, waarvan helaas enkelen waren overleden. Het idee werd positief ontvangen, reden om de organisatie van de reünie ter hand te nemen. Op woensdag 5 april troffen elf oud-klasgenoten elkaar voor een dagbijeenkomst in het Us Doarpshûs in Terwispel.  Het was zo nu en dan even goed kijken  wie ook alweer wie was. Maar zodra de namen vielen werden stemmen en gezichten herkend. Na de koffie met oranjekoek stond een bezoek aan de basisschool op het programma. Directeur Willem Vlietstra leidde het gezelschap door alle klassen en gaf tekst en uitleg van het huidige onderwijssysteem. Anders dan in 1947 Bijzonder was te ervaren hoe frank en vrij de kinderen bezig zijn en de moderne hulpmiddelen die ze daarbij gebruiken, vonden de oud-klasgenoten. Hoe anders was dat in 1947, waar je met de armen over elkaar stil in de bankjes moest zitten en de hulpmiddelen bestonden uit een potlood en een puntenslijper. Vervolgens was er tijd om, gezeten rond  een ovale tafel in het Doarpshûs, levenservaringen uit te wisselen en herinneringen te delen. Tijdens de aansluitende en smakelijke lunch gingen de gesprekken onverminderd door. Er valt heel wat te vertellen als je midden zeventig bent en elkaar jaren lang niet hebt gezien en gesproken. Dorpsfilm De bijeenkomst werd afgerond met de dorpsfilm van Terwispel die in 1963 is gemaakt. Een film die de reünisten terug deed denken aan het dorp van 54 jaar geleden en haar bewoners en verenigingen van toen, te midden waarvan zij zijn opgegroeid. De reünie, die werd ervaren als een mooie dag, werd afgesloten met het maken van een groepsfoto.  Als herinnering aan die dag en een dierbaar verleden.