PKN Oosterwolde: Bezinning in stille week, feestelijk met Pasen

Opsterland-Ooststellingwerf - In de Protestantse Kerk (PKN) wordt tijdens de Stille Week, de tijd rond Pasen, op bijzondere wijze stilgestaan bij het lijden, sterven en opstaan van Jezus.

Dat gebeurt ook bij de protestantse gemeente van Oosterwolde, waar van Witte Donderdag tot en met Eerste Paasdag vieringen worden georganiseerd in de Dorpskerk en Het Anker. Naast de kerkdiensten kunnen belangstellenden op Goede Vrijdag terecht bij de opvoering van de passie “Sacrifice”. Op Tweede Paasdag kan men een dienst in de Dorpskerk bezoeken van de Raad van kerken Oosterwolde. Op Witte Donderdag is in de Dorpskerk (19.30 uur) in Oosterwolde een Avondmaalsdienst onder leiding van ds. Reinder Reitsma uit Leeuwarden. Op Goede Vrijdag wordt in Leeuwarden The Passion, het verhaal over de laatste uren en opstanding van Jezus, verteld. Jongeren van de protestantse gemeente van Oosterwolde zullen naar Leeuwarden afreizen om die moderne vertolking van het lijdensverhaal live mee te maken. Op Stille Zaterdag begint om 22.00 uur de paaswake in de Dorpskerk; deze viering staat dan onder leiding van ds. Els Rooseboom uit Drachten. In deze dienst wordt de nieuwe Paaskaars, als teken van het Licht, binnen gebracht. Passie “Sacrifice” In Het Anker in Oosterwolde wordt op Goede Vrijdag de passie “Sacrifice” uitgevoerd. Dat werk is in 2015 geschreven door  musicus Henk Oosterhuis. In deze passie gaat het niet alleen om het lijden van Jezus, maar ook om waarom en waarvoor. Over de opoffering om de mensheid te redden. Naast solo- en koorzang zullen de bezoekers, als het volk, aan dit spel meewerken. Er zijn verschillende koorscènes met prachtige belichting om de sfeer kracht bij te zetten. Naast de cantorij Ancora zullen diverse solisten hun muzikale medewerking verlenen.  Omwille van de verlichting en de sfeer is de aanvang 20.30 uur. Eerste Paasdag De Eerste Paasdag begint bij de PKN Oosterwolde  met een Paasontbijt in Het Anker. Jongeren hebben de paasnacht van zaterdag op zondag in Het Anker doorwaakt doorgebracht met allerlei activiteiten. Als sluitstuk daarvan verzorgen zij het paasontbijt waaraan naar verwachting velen zullen aanschuiven. Om 10.00 uur start de feestelijke Paasdienst onder leiding van ds. Rooseboom. Op Tweede Paasdag houdt de Raad van Kerken van Oosterwolde om 09.30 uur een Paasviering in de Dorpskerk. Hierin zal ds. Wieger Baas van Donkerbroek voorgaan.