Stellingwerver dorpenestafette: grootste loopfestijn in 500 jaar

Opsterland-Ooststellingwerf - Loopsportvereniging Invictus houdt zaterdag 20 mei de Stellingwerver dorpenestafette: het grootste loopfestijn van de afgelopen 500 jaar in Ooststellingwerf. 

LSV Invictus gaat, in het kader van 500 jaar Ooststellingwerf, een activiteit organiseren samen met en voor de bewoners van alle dorpen van de gemeente Ooststellingwerf, zodat iedereen op een sportieve manier met elkaar wordt verbonden. Op zaterdag 20 mei wordt er een dorpenestafette hardloopdag gehouden waaraan zoveel mogelijk (sport)verenigingen, families, gezinnen, bedrijven e.d. van in en buiten de gemeente Ooststellingwerf gratis mee kunnen doen. Iedereen die een estafetteteam kan samenstellen van maximaal 13 personen kan hiervoor inschrijven. Minder mag dus ook: als je langere of meerdere afstanden wilt lopen. Start 's Ochtends om 9.00 uur wordt in elk van de dertien dorpen van de gemeente, allemaal exact op dezelfde tijd, het startschot gegeven.Ieder deelnemend team krijgt een estafettestokje en een stempelkaart mee voorzien van een startstempel (een tijdstempel) Het team mag zelf bepalen of ze individueel gaan lopen of met meerdere lopers tegelijk. Wisselzone In ieder volgend dorp is een wisselzone waar de stempelkaart moet worden afgestempeld en waar de loper het estafettestokje kan doorgeven aan een andere loper van het team. Finish Aan het einde van de totale route van ongeveer 80 km komt het team weer in zijn eigen startdorp aan en wordt de stempelkaart voorzien van finishstempel (tijdstempel). Tijd is deze dag absoluut niet belangrijk maar het team kan, als ze dit belangrijk vinden, door de tijdstempels wel een totaaltijd berekenen. Het mooiste zou zijn dat alle lopers van het team de laatste kilometer gezamenlijk afleggen en zo gezamenlijk gaan finishen. De finish sluit om 18.00 uur. Dorpsactiviteiten Het voordeel van het starten in ieder dorp om dezelfde tijd is dat er de gehele dag lopers op het hele parcours zijn en in de dorpen langskomen. De organisatie gaat proberen om in alle dorpen, voor een zo gelijk mogelijke verdeling van de deelnemers over het parcours, ongeveer evenveel teams van start te laten gaan. Invictus wil alle dorpen warm zien te krijgen om tijdens deze recreatieve loop allerlei activiteiten, op welk gebied dan ook, te organiseren rondom de wisselzones en langs het parcours, om er zo een groot hardloopfeest van te maken. Ook bewoners langs het parcours gaan de lopers op een ludieke manier ondersteunen.   Parcours Het parcours gaat zoveel mogelijk over fietspaden en over zeer verkeersluwe wegen langs de mooiste plekjes die de gemeente rijk is. De deelnemers zijn verplicht zich te houden aan de geldende verkeersregels. Ieder team is verplicht om een fietser, voorzien van oranje of geel hesje en mobiele telefoon, mee te laten fietsen met de loper. Dit om de loper zoveel mogelijk voor het overige verkeer te beschermen en te zorgen voor veilige oversteken. Ook is er voor de volgers met auto, die de lopers van de team moeten afzetten of ophalen, een volgersroute gemaakt, zodat de loper en volgers zo weinig mogelijk last van elkaar hebben. Kleed- en douchegelegenheden Een schema van alle kleed- en douchegelegenheden kan worden gedownload of geprint. In ieder dorp wordt aangegeven waar kan worden omgekleed en gedoucht. Inschrijven Inschrijven kan tot uiterlijk 10 mei door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier naar: d.dijkstra47@home.nl Verdere info over de estafetteloop, zoals de routes, inschrijfformulier, loopafstanden, startplaatsen, parkeerplaatsen en kleedgelegenheden zijn te op www.lsv-invictus.nl