Nationale buitenlesdag op CBS de Paadwizer

Opsterland-Ooststellingwerf - Op CBS de Paadwizer werden op dinsdag 11 april diverse buitenlessen gegeven, omdat het de Nationale buitenlesdag was.

Leerkrachten in heel Nederland geven buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties van kinderen, maar het is ook nog eens heel erg leuk. In groep 1, 2 en 3 werd er buiten onder andere gerekend met stoepkrijt en ballen. Daarnaast werd er ook Engelse les gegeven buiten. Groep 4, 5 en 6 hebben buiten beestjes en bermplanten gezocht en bekeken. Daarnaast is er ook buiten gelezen. In groep 7 en 8 werd er in een beweegcircuit gerekend, werden er taalactiviteiten uitgevoerd en werd er buiten voorgelezen. Het bleef gelukkig droog en een dikke jas was genoeg. Er is veel bewogen en geleerd. Foto's: CBS de Paadwizer