Fochteloo brengt historie in beeld

Opsterland-Ooststellingwerf - De oude toegangsweg naar Oosterwolde, het Oerbos, het voormalige boterfabriekje (nu kapelletje), kamp Ybenheer en de oude begraafplaats, het zijn allemaal bijzondere historische plekken in Fochteloo, maar de meeste mensen weten er weinig van.

Om daar verandering in te brengen is door Dorpsbelang Fochteloo het project ‘Kwaliteitstoerisme in Fochteloo’ opgezet. Informatie ontbreekt Aanleiding is een initiatief van de Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde & Fochteloo (SBOF). ,,Bij de ingang van het kerkhof kom ik regelmatig in gesprek met mensen die daar even stoppen om te kijken", vertelt Jan Koops, voorzitter van de SBOF. ,,Ze blijken zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van het kerkhof, maar het ontbreekt op deze plek aan informatie." Bij de twee ingangen van het dorp zijn weliswaar oude borden met wat informatie over Fochteloo te vinden, maar die zijn redelijk gedateerd en er staat beperkt informatie op. ,,Ons bestuur heeft daarom besloten om in een nieuwinformatiepaneel te investeren die op het oude kerkhof komt te staan." Inmiddels is dat een gezamenlijk project geworden met Dorpsbelang. Onthulling Het informatiepaneel wordt zaterdag 22 april onthuld. Belangstellenden zijn vanaf 13.45 uur welkom in het plaatselijke dorpshuis. ,,We geven uitleg over het initiatief en gaan daarna het informatiepaneel onthullen." Koops geeft tevens een rondleiding over het kerkhof. ,,Gerdo Heite, onze grafdelver in Oosterwolde, heeft alle 53 grafmonumenten prachtig opgeknapt. Ook wordt er een nieuw bankje geplaatst." Anderhalf jaar geleden werd ook al de bijbehorende klokkenstoel volledig gerestaureerd. ,,Nu alles klaar is, willen we het graag aan de mensen presenteren." Wandel- en fietsroutes De realisatie van het informatiepaneel is tot stand gekomen in nauw overleg met Dorpsbelang Fochteloo. ,,In het kader van 500 jaar Ooststellingwerf zochten wij naar een activiteit die een permanent karakter heeft", vertelt Maarten Jeronimus, voorzitter van de dorpsvereniging. ,,De Stichting Begraafplaatsen bracht ons op het spoor van het project ‘Kwaliteitstoerisme in Fochteloo’." Het plaatsen van een informatiepaneel zal nu niet beperkt blijven tot het oude kerkhof, maar op meerdere belangrijke historische plekken zullen borden worden geplaatst. Tevens worden twee wandelroutes en een fietsroute gerealiseerd die de toeristen langs deze locaties zullen gaan leiden. ,,We denken aan tien panelen in totaal, maar het is nog even bezien of dit financieel haalbaar is", aldus Jeronimus. Aan de panelen en de routes wordt een informatieboekje gekoppeld. Subsidie Via ‘500 jaar Ooststellingwerf’ is inmiddels een subsidiebedrag van 8000 euro beschikbaar voor het project. Er loopt nog een aanvraag voor 21.000 euro via het Fonds Ooststellingwerf. ,,Hiermee willen we kamp Ybenheer gaan ontsluiten." Het idee is om een avonturenpad in het kamp aan te leggen. ,,Natuurmonumenten is in ieder geval erg enthousiast en wil, evenals zorgboerderij de Geitenmeijerij uit Fochteloo, graag medewerking verlenen. Hoe een en ander precies ingevuld gaat worden, hangt af van de financiën en moet nog verder worden uitgewerkt."