Vertrek bestuurder Gerke Jager bij Zorggroep Liante

Opsterland-Ooststellingwerf - Gerke Jager (56), lid Raad van Bestuur van Zorggroep Liante legt zijn functie per 1 juni neer.

Na bijna 27 jaar werkzaam te zijn geweest bij Zorggroep Liante en haar rechtsvoorgangers is voor Jager een natuurlijk moment aangetreden om zijn werkzaamheden over te dragen. Vorig jaar is de nieuwe koers, die aansluit bij de veranderingen en de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de ouderenzorg, in gang gezet. Nu deze koers vorm krijgt is het tijd voor een nieuwe stap. De Raad van Toezicht is Jager zeer erkentelijk voor zijn langdurige inzet, waarmee hij een organisatie heeft neergezet die zich kenmerkt als betrokken, warm en mensgericht. Op dit moment is nog niet bekend hoe en waar Jager zijn carrière voort zal zetten. De komende maanden zal hij zijn taken overdragen aan Aukje van Kalsbeek, voorzitter Raad van Bestuur a.i. De Raad van Toezicht zal zich de komende periode over de opvolging buigen.