Start aanleg glasvezelnetwerk bedrijventerreinen Gorredijk

Opsterland-Ooststellingwerf -  Stichting Glasvezel Bedrijventerreinen Gorredijk is gisteren, donderdag 13 april, gestart met het aanleggen van open en onafhankelijk glasvezelnetwerk.

Dit ondernemersinitiatief is in samenwerking met de gemeente Opsterland tot stand gekomen. Wethouder Piet van Dijk tekende de overeenkomst voor de aanleg van het glasvezelnetwerk, waarna door het graven van een proeftracé de werkzaamheden starten. Afhankelijk van breedbandvoorzieningen ,,Steeds meer ondernemers zijn voor hun dagelijkse activiteiten afhankelijk van goede breedbandvoorzieningen. Als die ontbreken, betekent dat een rem op een reeks van innovatieve ontwikkelingen die de concurrentiepositie van organisaties juist moeten versterken", vertelt voorzitter Jan Dijkstra van de Stichting Glasvezel Bedrijventerreinen Gorredijk. ,,De ondernemers op de bedrijventerreinen hebben besloten zelf een open en onafhankelijk glasvezel netwerk aan te leggen, hierbij ondersteund door de gemeente Opsterland." Voldoende draagvlak Uit een rondgang langs de ondernemers bleek dat er voldoende draagvlak was om uit eigen middelen een glasvezelnetwerk aan te laten leggen. ,,Voor dit doel is de Stichting Glasvezel Bedrijventerreinen Gorredijk opgericht. De voorbereidingen voor de realisatie zijn in januari van dit jaar gestart en het is nu zover dat de eerste schep de grond in kan", aldus Jan Dijkstra. Foto's: Grietje van der Reijnst-Brak / www.hetstaaterop.nl