Aanbeveling herbenoeming burgemeester Harry Oosterman

Opsterland-Ooststellingwerf - De gemeenteraad heeft vandaag, dinsdag 18 april, besloten om drs. Harry Oosterman aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van gemeente Ooststellingwerf.

De gemeenteraad heeft een commissie herbenoeming burgemeester ingesteld om de aanbeveling tot herbenoeming voor te bereiden. De raad heeft hiermee gevolg gegeven aan het verzoek van de Commissaris van de Koning om de procedure tot aanbeveling op te starten. Positief advies De gemeenteraad heeft in de vergadering van de raad van vanavond ingestemd met het positieve advies van de commissie herbenoeming burgemeester om de herbenoeming van burgemeester Oosterman bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan te bevelen. Het besluit tot een positieve aanbeveling wordt vervolgens door tussenkomst van de Commissaris van de Koning voorgedragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Minister beslist vervolgens over zijn voordracht aan de Kroon. Derde ambtstermijn De tweede ambtstermijn van burgemeester Oosterman eindigt op 17 oktober 2017. Herbenoeming vindt plaats voor een ambtsperiode van zes jaar. De eed of belofte zal worden afgenomen door de Commissaris van de Koning in de maand oktober van dit jaar.