Jeanine de Jong jongste bestuurslid noordelijke Energiecoöperaties

Opsterland-Ooststellingwerf - Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Energiecoöperatie De Eendracht is Jeanine de Jong uit Haulerwijk unaniem door de leden gekozen als nieuw bestuurslid.

Zij is met haar 18 jaar daarmee het jongste bestuurslid van alle Energiecoöperaties in Friesland, Groningen en Drenthe. ,,Haar toetreding tot het bestuur is een belangrijk signaal van en voor de jeugd in het kader van duurzaamheid en de energietransitie", aldus voorzitter Onno de Jong. ,,We hopen met haar toetreding juist ook de jeugd aan te spreken en Jeanine zal de taal van de jeugd goed kunnen inbrengen in het beleid en de communicatie van De Eendracht. Zij zal zich mede daarom ook vooral bezig gaan houden met de marketing en communicatie van De Eendracht." Niet toevallig volgt Jeanine momenteel de opleiding Marketing en Communicatie te Groningen. Met de doelstellingen van de, inmiddels 105 leden tellende, Coöperatie  voor dit jaar is er genoeg werk aan de winkel geeft Jeanine aan. ,,De Eendracht wil dit jaar groeien naar 130 leden, minimaal een postcoderoosproject afronden en een verkenning doen met de gemeente Ooststellingwerf naar de installatie van een kleine windmolen met een tiental deelnemers." Communicatie daarover is cruciaal, zoals gebleken is met de zonneparken in Ooststellingwerf. Tevens zal Jeanine zich gaan bezig houden met de website en social media. Dit zijn onontbeerlijke kanalen om meer potentiële leden te bereiken, want met veel leden kunnen we, lokaal, veel projecten uitvoeren waarvan de leden én de gemeenschap profijt hebben. De Eendracht De Energiecoöperatie de Eendracht Ooststellingwerf is dé energiecoöperatie voor Ooststellingwerf. Het doel van de coöperatie is om zoveel mogelijk duurzame energie, lokaal op te wekken; door leden of samen in de coöperatie. Voorzitter Onno de Jong: ,,Ook geven we voorlichting en adviezen hierover en we functioneren als wederverkoper van echt groene energie. Wij hebben een aantrekkelijk contract afgesloten met de duurzame energiemaatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam. Noordelijk Lokaal Duurzaam is een coöperatieve energieleverancier opgericht om de duurzame wensen en projecten van lokale initiatieven in het Noorden te ondersteunen en te versnellen. Op die manier kunnen we de overgang naar een duurzamere en groenere samenleving voor alle inwoners van Noord-Nederland mogelijk maken De Energiecoöperatie de Eendracht ontvangt vervolgens per klant van deze energiemaatschappij jaarlijks een financiële bijdrage. Zo krijgen we middelen om te investeren in lokale duurzame projecten."