Dodenherdenking Haulerwijk-Waskemeer

Opsterland-Ooststellingwerf - Ieder jaar worden, onder grote belangstelling, op 4 mei de mensen herdacht die door oorlogen en geweld om het leven zijn komen en dan in het bijzonder de mensen die in WOII in de omgeving van Haulerwijk-Waskemeer zijn gevallen.

Deze herdenking vindt plaats op begraafplaats Eikenhof in Haulerwijk. Stille tocht Om 19.30 uur is er gelegenheid om te verzamelen op het kerkplein voor KC De Bining aan de Kerkstraat. Vanaf daar kan men in een stille tocht meelopen naar de begraafplaats. Op de begraafplaats worden, na het spelen van het hoornsignaal The Last Post, twee minuten stilte in acht genomen. Toespraak en kransleggingen Vervolgens spreekt iemand van Plaatselijk Belang Waskemeer  de aanwezigen toe en worden er kransen gelegd door Plaatselijk Belang Haulerwijk, een afvaardiging van het gemeentebestuur en door begraafplaats Eikenhof. Leerlingen van CBS De Schalmei leggen een bloemstuk en leerlingen van het Liudger verzorgen een declamatie. De herdenking wordt muzikaal begeleid door KCMV Excelsior, zij spelen enkele koralen. Jeugd betrokken Om de herinnering aan de gebeurtenissen in de periode 1940-1945 ook bij de opgroeiende jeugd  onder de aandacht te houden, worden de basisscholen van Waskemeer en Haulerwijk het Liudger College  ieder jaar door de Commissie 4 mei-herdenking  bij deze plechtigheid betrokken. De twee basisscholen van Haulerwijk hebben een monument geadopteerd via de stichting Adopteer een monument. Jaarlijks wordt er door deze scholen op 13 april (de dag van de bevrijding van Haulerwijk en omstreken) aandacht geschonken aan de periode 1940-1945. Daarnaast worden alle scholen van Haulerwijk en Waskemeer uitgenodigd om aan de nationale herdenking op 4 mei mee te doen, de dag waarop in vele plaatsen in Nederland de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Herdenkingsdienst Voorafgaand aan de herdenking op de begraafplaats, organiseren de kerken in Haulerwijk-Waskemeer een herdenkingsdienst in KC De Bining. Deze dienst begint om 19.00 uur, voorganger is de heer L. Lise. Respect voor slachtoffers De Commissie 4 mei-herdenking hoopt dat ook dit jaar veel mensen - jong en oud -  hun respect aan de slachtoffers tonen en  zo laten zien dat het hen niet onberoerd laat dat zij, dankzij deze slachtoffers, in vrijheid kunnen leven. ,,Iets wat ook in onze tijd helaas niet (meer) iets vanzelfsprekends is."