Koninklijke onderscheiding voor Jan Berend van Elp uit Oldeberkoop

Opsterland-Ooststellingwerf -  Jan Berend van Elp (55 jaar) uit Oldeberkoop kreeg vanochtend een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt, hij is vanaf nu Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Het koninklijke lintje werd Van Elp vanochtend opgespeld door burgemeester Oosterman van de gemeente Ooststellingwerf,  in hotel-restaurant Lunia in Oldeberkoop. Jan Berend van Elp is verpleegkundige in ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen. Daarnaast is hij sinds  1977 presentator en programmamaker, onder andere bij Radio Centraal in Noordwolde en bij Odrie in Ooststellingwerf, hij is gesprekleider bij politieke cafés en bij verkiezingen, lid van de programmaraad van Omrop Fryslân. Van Elp is al sinds 1987 reanimatie-instructeur voor de Nederlandse Hartstichting, sinds 1992 voorzitter van de Sinterklaascommissie Oldeberkoop, sinds 1995 verricht hij diverse taken voor Protestantse Gemeente Olde- en Nijeberkoop, onder andere al 22 jaar zondagschool en kindernevendienst, 11 jaar kerkrentmeester, 12 jaar voorzitter kerkenraad, 11 jaar koster en 11 jaar beheerder begraafplaats. Sinds 2000 is hij voorzitter van begrafenisvereniging De laatste eer in Oldeberkoop, sinds 2016 bestuurslid van Johan Veenstra Stichting en al sinds 2003 mantelzorger. Foto's: Grietje van der Reijnst-Brak / www.hetstaaterop.nl