Vier koninklijke onderscheidingen in Opsterland

Opsterland-Ooststellingwerf - In Opsterland ontvingen vancohtend vier inwoners uit handen van burgemeester Ellen van Selm een Koninklijke Onderscheiding.

Twee dames en twee heren kregen een Koninklijke Onderscheiding, alle vier tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De gedecoreerden hebben zich jarenlang ingezet voor hun club, hun vereniging, een instantie, een bestuur of mensen die hulp nodig hebben. Burgemeester Ellen van Selm speldde namens Zijne Majesteit koning Willem Alexander bij de volgende inwoners van Opsterland een decoratie op: Derk Jan (Dick) Beumer ontving een onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het echtpaar Jantienus Have en Geertje (Gé) Have-Bakker ontvingen beiden eveneens een onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau, net als Jikke Oord. Alle vier de gedecoreerden wonen in Gorredijk. Dick Beumer (68) Dick Beumer is sinds 2009 secretaris en penningmeester van de Rinsma Nepal Foundation en oprichter van een zeer succesvol naaiatelier in Charpanne, van 1997 tot 2009 was hij secretaris en penningmeester van the Dutch Oral Health Society en oprichter van de Dental Camps, en van 2005 ­tot 2011 was hij penningmeester bij Manege Onder de Linden (voor ruiters met een beperking) in Beetsterzwaag. Daarnaast is hij diaken bij de Nederlands Hervormde Kerk Harderwijk, lid van de kerkenraad/kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Kerk Lelystad, voorzitter bij de Christelijke Scholengemeenschap Arcus in Lelystad, bestuurslid van de muziekschool Gorredijk, voorzitter van de Winkeliersvereniging Gorredijk en penningmeester van de Gespreksgroep Gorredijk. Gé Have Bakker (78) Gé Have organiseert en begeleidt sinds 1990 activiteiten in De Miente Gorredijk (stichting Zuid Oost Zorg), waaronder het opzetten van een knutselclub, natuurclub, markt, modeshows en het organiseren van uitstapjes. Daarnaast doet zij aan bloemschikken voor het Rode Kruis. Jantienus Have (78)  Jantienus Have is sinds 1993 bestuurslid / voorzitter van stichting De Nije Kompanjons, die zich inzet voor het voortbestaan van de Turfroute. Hij was van 1980 tot 2003 bestuurslid / voorzitter Stichting Openbare Bibliotheek Opsterland, van 2004 tot 2011 Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Bibliotheken en van 2013 tot 2015 was hij Voorzitter Schilderskring Diever. Daarnaast is hij de rechterhand van mevrouw Have-Bakker bij de activiteiten in De Miente, voorzitter/penningmeester van de bewonerscommissie aanleunwoningen De Miente / Sinnehûs, voorzitter van diverse ouderraden, voorzitter van de Bibliotheek in Gorredijk en bestuurslid van de Skâns. Jikke Oord (88) Jikke Oord heeft van 1967 tot 1993 als vrijwilliger EHBO-les gegeven aan leerlingen van de Burgemeester Harmsma School. Zij was van  1978 tot 2014 oprichter, bestuurslid en vrijwilliger van/voor de Zonnebloem-afdeling Gorredijk. Daarnaast is zij sinds 2006 intensief betroken bij de Nierstichting en Hartstichting, onder andere door het borduren van húskedoekjes en het lopen van collectes. Zij is  als ouderling actief geweest voor de Ontmoetingskerk in Gorredijk en als Piet actief tijdens de intocht van Sint Nicolaas, zij liep collectes voor de Hart- en de Nierstichting, breide sjaals voor een weeshuis in Oekraïne en deed schoonmaakwerk voor de kerk. Foto's: Henk Stoelwinder