Dodenherdenking met plaatsing plaquette in Haule

Opsterland-Ooststellingwerf -  Dit jaar wordt er tijdens de dodenherdenking op 4 mei een plaquette bijgeplaatst op het herdenkingsmonument op de begraafplaats in Haule.

Deze plaquette draagt de naam Markus Assies, geboren in Haule op 26-1-1919 en op 6-6-1944 in het duingebied bij Overveen (gemeente Zandvoort) door de Duitsers om het leven gebracht. De familie Assies heeft van 1914 tot 1919 in Haule gewoond. Markus Assies was in de oorlog zeer actief als verzetsman. Naast het verrichten van sabotage en spionage, het mede-organiseren van overvallen en het vervoer van wapens, verleende hij op intensieve wijze hulp aan onderduikers en geallieerd vliegtuigpersoneel. Evenals zijn twee broers en vader hebben zij voor veel mensen, met gevaar voor eigen leven, een veilig heenkomen gezorgd. Aan de familie van Markus Assies is postuum het Verzetskruis 1940-1945 verstrekt. De hele geschiedenis van deze moedige familie is te lezen op www.historischevereniginghaule.nl Henriëtte J. van Dijk, de schoondochter van Alie Buitenhuis-Assies, de jongere zuster van Markus Assies, heeft hier een boek over geschreven, en zij zal het verhaal vertellen. De basisschool heeft het monument bij de kerk geadopteerd en de kinderen zullen ook meewerken aan de herdenking. Het programma ziet er als volgt uit: 19.00 uur      Grote zaal van dorpshuis de Mande open, met koffie en thee. 19.15 uur      Inleiding door voorzitter Plaatselijk Belang, Tiny Frankema. 19.20 uur      Verhaal over Max Assies, door kleindochter Henriette van Dijk. 19.40 uur      Stoet formeren, in stilte naar het kerkhof lopen, evt. gezamenlijk rondom het kerkhof lopen. 19.55 uur      onthulling plaquette van Markus Assies door Henriette van Dijk. 19.59 uur      The Last Post, door Margot Booyink. 20.00 uur      Herdenken en eer bewijzen tijdens 2 minuten stilte. 20.02 uur      Wilhelmus, door Margot Booyink. Toespraak door wethouder Sierd de Boer. Gedichten of verhalen voorlezen door kinderen van OBS de Trede. Hierna is er gelegenheid tot het leggen van kransen en bloemen. Dankwoord door Anita Bijma. Na afloop is er weer mogelijkheid tot napraten in het dorpshuis de Mande. Er wordt voor vervoer gezorgd tussen het dorpshuis en het kerkhof voor mensen die slecht ter been zijn.