Herdenking en concerten rond 4 en 5 mei in Beetsterzwaag

Drachten - Beetsterzwaag besteedt op verschillende manieren aandacht aan 4 en 5 mei.

Op woensdag 3 mei wordt in de Dorpskerk van Beetsterzwaag een concert gegeven door Amarins Wierds­ma (viool) en Edward Liddall (pianist). Het eerste concert, om 9.30 uur, wordt gegeven voor  120 kinderen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Het tweede concert, om 11.00 uur, is bedoeld voor de ruim zestig leerlingen van het voortgezet onderwijs van School Lyndensteyn. Bijzondere viool Amarins bespeelt een viool met een bijzonder verhaal. De viool werd door Elska 't Hoen geschonken aan het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Elska's peuterjaren speelden zich af in een Jappenkamp in Ne­derlands Indië. Haar moeder had, naast de tweejarige Elska, alleen een boek en de viool mee kunnen nemen, de bezittingen die haar het meest dierbaar waren. Drie en een half jaar later verlieten moeder, dochter en de viool het kamp. De moeder bespeelde de viool tijdens de jaren in het Jappenkamp. Voorafgaand aan het concert wordt 'het verhaal van de viool' op een aansprekende manier verteld aan de kinderen. Er is contact gelegd met de broer van Elska (David, woonachtig op Bali). Hij probeert zelf bij de concerten aanwezig te zijn en vertelt dan het verhaal over zijn zus en haar moeder. Dodenherdenking Op donderdag 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats, vanaf 19.00 uur in de Dorpskerk. Het thema is 'Kinderen in de oorlog'. Het welkom wordt uitgesproken door Burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Opsterland. Spreker is Aleid Kaijzer, in het dagelijks leven onder andere werk­zaam als verliesbegeleider. Als kind van twee veteranen weet zij hoe groot de effecten van een oorlog kunnen zijn op een mens. Vanuit die motivatie zet zij zich in voor War Child en voor de begeleiding van veteranen. Zij is onder andere betrokken bij Team Up, een project van WarChild, Save the Children en Unicef voor kinderen in Asielzoekerscentra in Nederland. Tijdens de bijeenkomst zal de echo van de oorlog hoorbaar zijn in diverse generaties en zal op deze manier het thema 'Kinderen in de oorlog' een doorvertaling vin­den naar 'oorlog in kinderen'. Een eerbetoon aan moed en overleven. Bevrijdingsdag Op vrijdag 5 mei, Bevrijdingsdag, wordt om 16.00 uur in de Dorpskerk het klassieke Vijf Mei concert gegeven door de  professionele musici Amarins Wierdsma op viool en Edward Liddall op piano, georganiseerd door CultBee, in samenwerking met de werkgroep 4 en 5 mei. De Nederlandse violiste Amarins Wierdsma is dochter van de Friese dirigent Oane Wierdsma en de Engelse Klarinettiste Nancy Braithwaite. Amarins kwam als geboren soliste tot bloei bij de Fancy Fiddlers en studeert nu in Londen bij David Takeno. Ze bewijst met een programma met sonates van Beethoven en Ravel dat ze een begenadigd soliste is.

Het verhaal over de viool van Amarins wordt met hulp van Joost van Bodegom, onder andere oud-burgemeester van Opsterland en voorzitter van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, nader onderzocht en tijdens het concert verteld.

Reserveren van kaarten kan bij Peter Leon aan Hoofdstraat 104, per e-mail:  cultuur@cultbee.nl  of tel. 06-4022 5196. Voor meer informatie, zie: www.cultbee.nl