Golfclub Lauswolt krijgt goedkeuring leden voor nieuwbouw Driving Range

Drachten - De voorstellen van het bestuur van Golfclub Lauswolt om de oefenfaciliteiten van de club in Beetsterzwaag te moderniseren, zijn op de Algemene Ledenvergadering van 24 april door de leden aangenomen.

De vereniging wil met een nieuw gebouw een verdere kwaliteitsimpuls geven aan de les- en oefenaccommodatie op de golfclub, geheel conform de visie van de vereniging. Met de investering is een bedrag gemoeid van 580.000 euro voor het geheel vernieuwde gebouw en verlichting op de driving range. Zonnepanelen De verlichting biedt de mogelijkheid tot lesgeven en trainen, ook in de wintermaanden na 17.00 uur. Tevens wordt het gehele oost-west dak van de driving range voorzien van 298 zonnepanelen. Met de opbrengst hiervan komt de vereniging in de buurt van energieneutraal, een streven dat past in de filosofie van de club om verder te vergroenen. Verlichting Door gebruik te maken van floodlight, in de grond verzonken lichtbakken, zal de mogelijke overlast van deze nieuwe techniek, voor omwonenden tot een minimum beperkt blijven. Een werkgroep start binnenkort met de aanvraag van de benodigde vergunningen. Verwacht wordt dat in februari 2018 met de bouw kan worden begonnen. Voor omwonenden zal nogmaals het bestuur een voorlichtingsavond houden om de plannen nader toe te lichten. Het ledenaantal van de golfclub ontwikkelt zich positief in alle leeftijdsgroepen, waardoor ook de wens tot betere oefenfaciliteiten voor leden en niet leden nadrukkelijk aanwezig is. Nieuwe leden Golfclub Lauswolt ligt al meer dan vijftig jaar in Beetsterzwaag en is de oudste golfbaan van Friesland. Het is een prachtige 18 holes baan die zowel geschikt is voor geoefende spelers, maar ook zeker voor beginnende golfers, van jong tot oud. Op het terrein aan de Van Harinxmaweg staat het clubhuis. Nieuwe leden zijn van harte welkom.