Stille tocht en kranslegging op 4 mei in Oosterwolde

Opsterland-Ooststellingwerf -  In Nederland zijn het hele jaar herdenkingen van verschillende groepen oorlogsslachtoffers. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we alle slachtoffers samen. Ook in Oosterwolde vindt dit jaar weer deze herdenking plaats, van 19.30 tot 20.45 uur.

Vanaf 19.30 uur verzamelen mensen die mee willen lopen in de stille tocht, zich bij de bibliotheek. Opgeven is niet nodig, iedereen is van harte uitgenodigd mee te lopen. Rond 19.45 uur vertrekt de tocht richting verzetsmonument op de Brink. Tijdens de tocht zal de klok van de Dorpskerk luiden en klinkt er tromgeroffel. Op de Brink wordt het Taptoesignaal geblazen, gevolgd door twee minuten stilte. Hierna legt Tammo Munting, namens de gemeente Ooststellingwerf een krans. De tweede krans, namens de bevolking, wordt dit jaar gelegd door Veerle (10 jaar) en Evalien (16 jaar) Stapper. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Muziekvereniging Oosterwolde. Scouts van de Biezenhutters  dragen de kransen tijdens de tocht en anderen zorgen ervoor dat de tocht geen verkeershinder ondervindt. Na de kranslegging kunnen aanwezigen hun eer betuigen door langs het monument te lopen, ook is het mogelijk om bloemen te leggen. Na de eerbetuiging vindt de afsluiting plaats in de Dorpskerk. Tammo Munting houdt een toespraak. Veerle zal voorlezen uit Het Dagboek van Anne Frank en Evalien draagt een gedicht voor. De Muziekvereniging Oosterwolde  brengt nog enkele muziekstukken ten gehore. Rond 20.45 uur is de plechtigheid afgelopen.