De Nije Kompanjons stopt met promotie van de Turfroute

GORREDIJK - Het bestuur van de Stichting De Nije Kompanjons, de promotor van de Turfroute, stopt met al haar activiteiten.

De Stichting beschikt niet meer over genoeg geld om de promotie op een professionele manier aan te pakken. De belangrijkste bron van inkomsten, de entreegelden van de boten die de Turfroute kwamen opvaren, is door de provincie stopgezet. Ter compensatie bood de provincie de Stichting een subsidie van 6000 euro per jaar, maar die zou na drie jaar worden stopgezet. Net searieus naam Voor een goede promotie is per jaar een bedrag van 25.000 euro nodig, meldt Sieger Mulder, binnen de stichting belast met de promotie van de Turfroute. Uit de gesprekken die met de diverse overheden en andere instellingen zijn gehouden blijkt dat er geen mogelijkheden meer zijn voor verbetering, vertelt Mulder. ,,Yn feite wurde wy net mear searieus naam, sa fiele wy dat.'' De Nije Kompanjons, die volledig drijft op vrijwilligers, heeft zich al meer dan veertig jaar ingezet voor het beheer, de opwaardering en de promotie van de Turfroute. Jaarlijks werden de eerste gasten verwelkomd met een presentje en in de loop van het seizoen kon ook de duizendste pleziervaarder rekenen op een kleine huldiging. ,,En krekt dy persoanlike benadering is krusiaal op sokke farroutes, minskenmoatte har wolkom fiele. Hiel belangryk dêryn binne fansels ek de slûs- en brêgewachters en dêr hienen wy ek faak oerlis mei.'' Tassen Tot vier jaar geleden bracht De Nije Kompanjons een eigen magazine uit met alle informatie over de Turfroute. De laatste jaren is de informatie van de Stichting opgenomen in een speciaal katern in het magazine van Friesland Holland Tourist Information. De Nije Kompanjons verspreidde bovendien op drie punten langs de route tassen met foldermateriaal aan passanten. ,,Dêrmei geane wy troch salang't wy noch foarried ha, ik skat sa yn dat dat noch in heal seizoen kin'', zegt Mulder. De stichting heeft een bureau benaderd om een voorstel te doen voor een adequate aanpak van de promotie van de route. Dat heeft geresulteerd in een presentatie, die naar de overheden en Merk Fryslan is gestuurd, met de verzoek om een andere financiering dan die welke was aangeboden. Ondanks meerdere gesprekken daarover heeft dat geen resultaat opgeleverd. Volgens de Stichting zou voor een effectieve en professionele promotie onder andere een jaarlijks magazine nodig zijn, een app voor de route, het distribueren van magazines en folders, presentaties op beurzen en ondersteuning van evenementen langs de route. Stil Met het wegvallen van de steun ziet de Stichting daar geen mogelijkheden meer voor, ook omdat De Nije Kompanjons niet zelf kan zorgen voor inkomsten. ,,It wurdt stil om de Turfroute hinne, binne wy bang, as in oare klub de promoasje net oernimt. Wy wachtsje no ôf wat de reaksjes wêze sille. Wy wolle bêst wol opnij om de tafel, mar dan moat der wol in oar foarstel lizze. En as wy sjogge nei de ôfrûne tiid, dan is dêr net safolle kâns op.'' De afgelopen jaren voeren gemiddeld steeds rond de 1500 schepen per jaar op de Turfroute. Mocht dat de komende jaren, door het wegvallen van de entreeprijs ineens flink stijgen, dan zou dat mooi zijn, stelt Mulder. ,,Dan ha wy it ferkeard sjoen, mar dan springe wy fan plesier in gat yn'e loft, want wy bliuwe fansels wol emoasjoneel belutsen.''