Feestelijke start 'de Bibliotheek op school' op De Oanrin

Opsterland-Ooststellingwerf - Op OBS de Oanrin is een driejarige samenwerking met de bibliotheek gestart.

Het doel is om de leesprestaties te verbeteren door lezen leuk of nog leuker te maken.Met de ondertekening van een contract zijn de afspraken vastgelegd hoe bibliotheek en school dit gaan doen. De officiële ondertekening was gekoppeld aan het thema sport en gezond bewegen. Tijdens de feestelijke start lieten de meesters en juffen zien hoe belangrijk sport en bewegen is. Hierdoor werd de link gemaakt naar het project Voeding en bewegen. Daarnaast hadden de leerkrachten hun eigen lievelingsboek meegenomen. Op de vraag of de leerlingen ook een lievelingsboek hadden, gingen veel vingers omhoog. Leerlingen die nog geen lievelingsboek hebben gevonden, krijgen komende tijd optimaal de gelegenheid om dit boek te vinden. Niet alleen zijn er meer nieuwe boeken op school, ook is een leesconsulent van de bibliotheek vaker aanwezig om te helpen zoeken naar boeken die bij de interesses en het leesniveau van de leerlingen passen. Vijftien minuten vrij lezen Bibliotheken en (basis)scholen gaan steeds meer samenwerken om de taal- en leesvaardigheden van kinderen te verbeteren. Het landelijk concept 'de Bibliotheek op school' ook wel afgekort als dBos is hier een voorbeeld van. Scholen die meedoen aan het concept dBos, roosteren dagelijks 15 minuten vrij lezen in op het rooster. 'Een kind dat 15 minuten per dag leest, kan 1.000 nieuwe woorden per jaar leren. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt'.