Symposium 1517 – 2017 in Berkoop

Opsterland-Ooststellingwerf -   In een saemenwarkingsverbaand van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, de Historische Vereniging Appelscha e.o, de Historische Vereniging Oosterwolde e.o. en de Vereniging Historie Weststellingwerf wodt op vri’jdag 19 meie et Symposium 1517 – 2017 holen.

Dit symposium wodt holen in ut MFA, Willinge Prinsstraote 18c, Berkoop. It wodt orgeniseerd omreden et van ’t jaor op ’e kop of vuufhonderdjaor leden is dat et gebied Stellingwarf in twie grieteni’jen verdield wodde. Laeter zollen dit de gemienten Oost- en West-Stellingwarf wodden gaon. Tiedens dit biezundere symposium zal d’r niet alliend ommedaenken wezen veur de periode rond 1517, mar ok veur onderwarpen die in de jaoren daornao van belang west hebben veur oons gebied. Et programma zicht d’r as volgt uut: Vanof 13.00 ure: inloop 13.30 ure: Eupening deur dagveurzitter Ype Dijkstra 13.40 ure: ’Twee-eenheid, vijfhonderd jaar Oost- en Weststellingwerf’, deur dr. Meindert Schroor 14.20 ure: ’Rentmeestersrekens van Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf-Westaende/ Rentmeestersrekeningen van Stellingwerf-Oosteinde en Stellingwerf-Westeinde. Tekstuitgave met toelichting’ deur dr. Henk Bloemhoff 15.00 ure: Middelieuwse meziek van Marianta 15.15 ure: Schoft (mit meziek van Marianta) 15.35 ure: ’De familie Lycklama à Nijeholt en de OWO gemeenten. Machts- en huwelijkspolitiek’, deur Jelle Terluin 16.15 uur: ’Gelaagde identiteit en modernisering: ontwikkelingen in de Stellingwerven vanaf de jaren vijftig’, deur perf. dr. Michiel Herweijer 16.55 ure: Afsluting, mitmeziek van Marianta Risserveren: StellingwarverSchrieversronte, t/m donderdag 11 meie: info@stellingwarfs.nl, 0516-451108, van mae t/m do tussen 9.00 en 16.00 ure). Betaelen kan alliend kontant op 19 meie bi’j binnenkomst.