Lezing over Prentkunst in de Stellingwerven

Opsterland-Ooststellingwerf - Pieter Jonker uit Oosterwolde vertelt leden van de OSO op vrijdag 12 mei om 14.00 uur in De Miente over zijn avonturen met het centrum voor prentkunst in Fochteloo. 

Natuurlijk laat hij werk zien van de drie belangrijkste Stellingwerver kunstenaars: Sierd Geertsma, Johannes Mulders en Dirk Kerst Koopmans. Hij vertelt over hoe het avontuur 26 jaar geleden begon met een ontmoeting met de vluchteling-kunstenaar Peter Lazarov, die in de noodopvang in Appelscha verbleef. Spannend wordt het verhaal als hij een belangrijke kunstcollectie redt van de vuilnisstort in Eindhoven, maar ook hoe grote collecties uit Amsterdam, Lochum en Orvelte en De Wilp geschonken worden aan de Stichting Nobilis in Fochteloo. Een bijzonder verhaal is de aankoop van de ateliernalatenschap van de Stellingwerver kunstenaar Johannes Mulders, die nog in Meppel bewaard was gebleven. Heel recent werd een grote boeken- en prentencollectie met een koelauto opgehaald uit Engwierum. En vorige week vrijdag werd na een reis naar Nijmegen de collectie nog uitgebreid met de grafiek van Theo Kurpershoek en met het werk van diens zoon Manuel Kurpershoek. Laatst genoemde drukte ook prenten voor andere, bekende Nederlandse kunstenaars en die werden ook geschonken. Pieter Jonker: ,,Er gaat in Fochteloo geen week voorbij of er gebeurt iets bijzonders. Ik kan er wel een hele dag over vertellen. Het wordt geen saaie middag." Hij zal ook aandacht schenken aan hoe kunstenaars prenten maken en aan de plannen, die de komende jaren in Fochteloo uitgevoerd zullen worden. Bij voldoende belangstelling brengen OSO leden op woensdagmiddag 21 juni om 14.00 uur een bezoek aan het centrum voor prentkunst in Fochteloo en krijgen zij daar een rondleiding. Men kan zich opgeven voor dit bezoek op 12 mei of via het OSO secretariaat, tel. 0516-512600.