VVD Netwerk Zuidoost Friesland start voorbereidingen raadsverkieizingen

Opsterland-Ooststellingwerf - Woensdagavond 26 april hebben de VVD fractievoorzitters, steunfractieleden en (oud-) bestuursleden van de voormalige afdelingen van Oost- en Weststellingwerf, Heerenveen en Opsterland een zeer geslaagde bijeenkomst in Business Centre Berkoop bijgewoond.

Vanaf 1 januari 2017 zijn deze vier afdelingen opgegaan in het VVD netwerk Zuidoost Friesland. Dit op aanbevelingen vanuit het VVD Hoofdbestuur die de veelal kleine afdelingen graag zag opgaan in grotere en sterkere Netwerken. De bijeenkomst van 26 april was dan ook bedoeld om de onderlinge banden te versterken. Wetenswaardigheden vanuit de verschillende gemeenten werden toegelicht door de fractievoorzitters. Voor de steunfractieleden, bestuursleden en oud bestuursleden was het veelal een prettige eerste kennismaking.  Vol hernieuwde energie is deze avond dan ook afgesloten. Achter de schermen zijn de komende gemeenteraadsverkiezingen al volop in  voorbereiding. De verkiezingsprogramma’s moeten worden geschreven en krachtige, gedreven kandidaten worden gezocht binnen de gelederen. ,,Jong en nieuw bloed is altijd welkom. Nieuwsgierig? Kom eens meepraten en meedenken tijdens vergaderingen. Maak kennis en doe kennis op. Voor diegenen die mee willen doen, mee willen beslissen over wat er in de eigen gemeente gebeurt, word lid", aldus het VVD Netwerk. Foto's Lenus van der Broek