Kinderen van It Ambyld krijten kunst op de stoep voor Afrika

DRACHTEN - De leerlingen van Pcbo It Ambyld aan de Handwerkerszijde toveren vandaag de stoep rondom de school om in een kleurrijk kunstwerk van meer dan honderd meter lang. En die blijft liggen tot de eerste bui.

,,As it no reind hie, dan hienen wy it útseld, mar sa't it no liket hâlde wy it moai droech'', zegt leerkracht Reinie Douma van It Ambyld tevreden. De kleurrijke sponsoractie moet geld opleveren voor de kinderen in het armste Aweil-district in Zuid-Sudan. Die kinderen willen naar school, net als de kinderen van It Ambyld. Alleen... er ís geen school. En tóch wordt er les gegeven, zelfs aan honderden kinderen, maar dan buiten onder een boom, zittend op de grond en praktisch zonder leermiddelen en door leerkrachten die het begrip salaris niet kennen. Dat moet anders, vindt de Drachtster stichting Imena Foundation, die het geld van It Ambyld zal gebruiken om die school te bouwen. Fotokwartiertje De stoeptekeningen brengen flink geld in het laatje, vertelt Douma. De opbrengst wordt pas vanmiddag officieel bekend gemaakt, maar ze schat dat het rond de 1250 euro zal zijn. Voor het aaneengesloten pad van meer dan 100 meter op de stoep rondom school is vooraf een ontwerp gemaakt, dat het thema Van Nederland naar Afrika uitbeeldt. De kinderen mogen tekenen wat ze dan onderweg allemaal tegenkomen. Vanochtend mochten de jongste kinderen kleuren, vanmiddag gaan de oudste leerlingen op de knieën om het kunstwerk af te maken. Aansluitend is er voor de ouders nog een fotokwartiertje en daaraan is een wedstrijd verbonden. De mooiste ingezonden foto van het krijt-tekenpad wordt op canvas uitvergroot en in school gehangen. ,,Laat ze dit in Haren maar niet zien, want daar staat er een flinke boete op. Daar noemen ze stoepkrijten het vernielen van gemeente-eigendommen'', zegt een voorbijgangster die de hond uitlaat. Reinie Douma heeft dat verhaal eerder ook al gehoord. De school heeft voor de krijtactie dan ook een vergunning aangevraagd bij de gemeente. ,,Mar wy ha der noch gjin antwurd op krigen. Wierskynlik is it mei de frije dagen eefkes lizzen bleaun. Ik tink net dat it hjir in probleem is, mar as it dochs net mei, dan is it der ek sa wer ôf. Nei de earste bui sjochst der neat mear fan.'' Meer informatie over de actie: www.imenafoundation.nl