Home-start van start in Opsterland met Humanitas

Drachten - Het college van b&w in Opsterland heeft vandaag, dinsdag 18 april, besloten van start te gaan met Home-Start.

De Home-Start aanpak ondersteunt ouders thuis bij de opvoeding van hun kinderen als daar behoefte aan is. Nu het besluit genomen is, gaat Humanitas samen met Opsterland en de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Sudwest Fryslân en de Fryske Marren en Humanitas de plannen verder uitwerken. Home-Start is een vorm van opvoedondersteuning door vrijwilligers voor gezinnen met kinderen tussen 7 en 14 jaar. Ouders bepalen zelf de vraag waarbij zij ondersteund willen worden en de hulp is op basis van vriendschappelijk contact bij de gezinnen thuis. Wethouder Wietze Kooistra: ,,Dat we als gemeente op deze manier uitvoering geven aan het regionaal actieplan Huiselijk geweld Kindermishandeling vind ik mooi. Bovendien sluit de Home-Start aanpak goed aan bij hoe wij als gemeente willen samenwerken met inwoners.” Ervaring delen Dit uit Engeland afkomstige programma is samen met de doelgroep opgezet en vertrekt vanuit de problemen die gezinnen dagelijks ervaren. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact aan ouders met als doel te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige problemen. Ook het zelfvertrouwen en de sociale relaties van ouders worden versterkt en met praktische hulp leren gezinnen efficiënt gebruik te maken van beschikbare diensten, voorzieningen en regelingen. Humanitas De uitvoering wordt gedaan door Humanitas, die is aangesloten bij het landelijk steunpunt van Home-Start. Een professionele coördinator - in dienst van Humanitas- begeleidt de vrijwilligers, zorgt voor opleiding en organiseert themabijeenkomsten. Goede toevoeging Het verschil met al bestaande interventies (zoals Pedagogische begeleiding en Stevig Ouderschap) is de loopduur van de ondersteuning. Bij Home-start is dit langer, ongeveer een jaar. Ook een verschil is de relatie tussen de ouder en de vrijwilligers, bij Home-Start is die relatie op basis van gelijkwaardigheid. ,,Ervaren ouders helpen andere ouders, en dat vinden wij een goede toevoeging in de hulp die wij als gemeente aanbieden”, besluit Kooistra.