Hartstichting zet vrijwilligers uit Friesland in het zonnetje

Drachten - De Hartstichting heeft een aantal van haar jubilerende vrijwilligers gehuldigd die zich al 25, 40 of zelfs 50 jaar met hart en ziel inzetten voor de strijd tegen hart- en vaatziekten.

Dit jaar waren dit er maar liefst 51, die zich bij elkaar opgeteld 1532 jaren hebben ingezet voor de Hartstichting. Jubilarissen Er zijn acht jubilerende vrijwilligers uit Friesland. Nynke de Boer-Wielinga uit Oentsjerk, Anneke Brouwer-Posthumus en Dirkje de Jong-Keuning uit Wijnjewoude zetten zich al 25 jaar met hart en ziel in voor de Hartstichting. Titia van der Beek-Swart uit Terschelling, mevrouw G. de Boer-Bartsma uit Exmorra, Popkje Lycklama a Nijeholt-van Berkum uit Gaast, Wiep Nottelman-Sijtsma uit Dronrijp, Coby Postmus uit Lollum zetten zich zelfs al 40 jaar vrijwillig in. Dankbaar Floris Italianer, directeur Hartstichting: ,,Onze vrijwilligers vormen het hart van de organisatie en zijn onmisbaar in onze strijd tegen hart- en vaatziekten. Een van onze prioriteiten is het werken aan oplossingen om hart- en vaatziekten eerder te herkennen en op te sporen. Dankzij de tomeloze inzet, verantwoordelijkheid en enthousiasme van onze vrijwilligers wordt dit mede mogelijk gemaakt.” De dag Tijdens het welkomstwoord van Floris Italianer werden de vrijwilligers bedankt voor hun waardevolle vrijwillige inzet. Als dank reikte Floris Italianer een speld of ketting in de vorm van een Robijnen of Gouden Hart uit aan de jubilarissen. Over de Hartstichting Er zijn ruim 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in ons land. Elke dag overlijden er ruim 100 mensen aan hart- en vaatziekten en komen er 1000 mensen in het ziekenhuis terecht. De preventie, behandeling en genezing van de ziekte is de belangrijke missie van de Hartstichting. Wij strijden al méér dan 50 jaar tegen hart- en vaatziekten, een van de belangrijkste doodsoorzaken in ons land, door financiering van onderzoek, voorlichting over een gezonde leefstijl en het realiseren van innovaties in de zorg. Voor meer informatie: www.hartstichting.nl. Voor informatie over vrijwilligerswerk: www.hartstichting.nl/vrijwilligerswerk