Drieprovinciënpunt Allardsoog onderwerp van studie en theater

BAKKEVEEN - In het project Radius Allardsoog komen historie, natuur en theater samen. Radius Allardsoog gaat volgende week vrijdagmiddag officieel van start. PeergrouP gaat het project in 2018 afronden met een spectaculair Openluchttheater voorstelling.

De Radius van Allardsoog is een nieuw project van PeerGrouP, een meerjarig onderzoek naar het gebied rondom het drie-provinciën-punt bij Allardsoog. Samen met wetenschappers, bewoners en kunstenaars brengt PeerGrouP het gebied in kaart en zullen zij gedurende de onderzoeksperiode in verschillende vormen verslag doen. Vrijdagmiddag 26 mei om twee uur vindt de officiële aftrap van het project plaats met een wandeling vanuit de Veldschuur, tegenover het Natuurvriendenhuis NIVON aan de Jarig van de Wielenwei42 in Allardsoog. De middag is bedoeld voor een ieder die belangstelling heeft. Onderdeel van het programma is een historische landschapswandeling; een reis door de tijd vanaf de ijstijd tot aan de periode van de Volkshogeschool in Allardsoog, met onder andere historicus Mieke Willebrands en Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Sjoerd Wagenaar, artistiek directeur PeerGrouP, geeft een toelichting op de werkwijze in het project De Radius van Allardsoog. De middag wordt afgesloten met een borrel en een nootje. Aanmelden kan via een mail aan: jos@peergroup.nl. Voor meer informatie www.peergroup.nl of Facebook @radiusallardsoog @dePeerGrouP. Snijpunt Onder de titel Radius van Allardsoog is de Noordelijke theatergroep PeerGroup uit Donderen gestart met een grenzeloos onderzoek op het snijpunt van Groningen, Fryslan en Drenthe. De locatie Allardsoog, gemarkeerd door monumentale grenspalen, staat centraal in de nieuwe project van Peergroup, dat geïnspireerd is op het boek Venster op Dreischor van de ecologen Joop Schaminee en Anton Stortelder. In de Radius van Allardsoog is het Drie-Provinciënpunt het middelpunt van de cirkel, waarvan de straal is bepaald op vijf kilometer. Het Radius-team bestaat uit: artistiek directeur PeerGroep Sjoerd Wagenaar, projectcoordinator Jos van der Werff, beeldend kunstenares Gea Smidt, hoogleraar landschapsgeschiedenis, Theo Spek (RUG), ecoloog Joop Schaminee (WUR) en hoogleraar sociale planologie Ina Horlings (RUG). Het team wordt ondersteund door studenten van de RUG en bewoners uit de omgeving van het Radius-gebied. Historie zichtbaar Het gebied rondom Allardsoog, een uitloper van het Drents plateau, heeft een indrukwekkende historie die nog steeds zichtbaar is in het landschap. In een ver verleden was het de enige toegangspoort vanuit Drenthe over de Alde Drintsewei richting de Greidhoeke in Zuid-Oost Friesland. Veehandelaren en Hannekemaaiers maakten geregeld gebruik van de Holle Wegen over de Allardsoogster heide. In de directe omgeving van de Kruisberg op Allardsoog zijn vondsten uit het Neanderthalertijdperk te voorschijn gekomen. De gerestaureerde Zwartendijkster Schans op de overgang van Een – Een-West is een aandenken uit de tachtigjarige oorlog. Ook de Landweer heeft een grote historische waarde. Het riviertje het Koningsdiep (Ald Djip) vind zijn oorsprong op de hoogten van Allardsoog en eindigt uiteindelijk in de vroegere Middelsee bij Jirnsum. De stichting Beekdallandschap Koningsdiep/de Nije Boarn onder leiding van Lenneke Buller is momenteel druk bezig met een onderzoek in het beekdallandschap. Vervening Ook het landschap van de Kibbelhoogten en de Breemerweg richting het Groninger Zevenhuizen, De Wilp en het Friese Siegerswoude is bijzonder interessant. De vervening en de aanleg van de Drachtster Compagnonsvaart zorgde er destijds voor dat Bakkeveen en Allardsoog beter bereikbaar werden. Het was in 1921 dat Jarig van der Wielen met zijn gezin in een bootje vanuit Leeuwarden over de Nieuwmeerswijk naar Allardsoog afreisde. De start van de eerste Volkshogeschool van Nederland onder leiding van Jarig van der Wielen was een nieuw hoogtepunt in de historie van Allardsoog. Aansluitend ontstond er een Buurthuis en de Centrale Werkplaats, een opleidingscentrum voor jeugdige Werklozen. Henk van der Wielen, een neef van (oom) Jarig, onderhield goede contacten met studenten uit Leiden, onder wie G.W. (Pim) Haas, de eigenaar van de Spionkop, het huisje met de Leidse Sleutels. Daarnaast waren er uitwisselingen met Vlaamse studenten, onder wie Vital Haesaert.