Henk van de Boer nieuwe VVD-wethouder Ooststellingwerf

Opsterland-Ooststellingwerf - Oud-gedeputeerde van de provincie Drenthe, Henk van de Boer (68), wordt namens VVD Ooststellingwerf gepresenteerd als opvolger van Hans Welle.

Hoewel er zowel binnen als buiten de gemeente meerdere kandidaten stonden te trappelen om de vrijgevallen functie van Hans Welle in te vullen heeft de fractie uiteindelijk gekozen voor de uit Drenthe afkomstige oud - gedeputeerde. ,,De fractie heeft een zorgvuldige afweging willen maken”, aldus fractievoorzitter Rineke Valk, ,,daarbij is het van belang dat de VVD het vertrouwen heeft van de coalitie maar dat wij zelf binnen de fractie ook behoefte hebben aan iemand met een stevig profiel. Van de Boer voldoet daaraan.” Stevige dossiers De keuze van de fractie om met een kandidaat van buiten de gemeente te komen was snel gemaakt toen bleek dat fractievoorzitter Rineke Valk zelf geen kandidaat meer was. ,,Natuurlijk had ik graag zelf de uitdaging willen aangaan”, aldus Valk, ,,maar op dit moment is dat helaas niet te combineren met mijn eigen zaak in Zwolle. Daarbij komt nog dat er een aantal stevige dossiers op ons af komen waar de VVD - fractie ook goed beslagen ten ijs wil komen.” De keuze voor de door de wol geverfde Van de Boer is na overleg met de coalitie gemaakt. Daarbij heeft Van de Boer de opdracht om de accenten van de VVD binnen het coalitie-akkoord opnieuw helder voor de bühne te brengen. ,,Andermaal is gebleken dat het van belang is om ook tijdig en transparant in gesprek te gaan met inwoners, bedrijven en andere stakeholders daar waar het gaat om overleg en participatie van en met betrokkenen." Geen gespreid bedje Valk:,,Met de komst van Van de Boer willen we ook evenwicht creëren binnen de coalitie. De komende raadsvergadering staat opnieuw de woonvisie op de rol. De VVD heeft hierover nog steeds een aantal bedenkingen. Maar ook de kaderbrief komt er aan. Er is vooralsnog geen ruimte gemaakt voor verlaging van de OZB hoewel dit financieel wel haalbaar is, geen extra geld beschikbaar voor recreatie en toerisme, noch voor Appelscha en snel internet of breedband. Ook over de wegen lezen we niets in de kaderbrief. Onze wethouder komt wat dat betreft niet in een gespreid bedje.” Naar verwachting kan Henk van de Boer in de raadsvergadering van 23 mei worden benoemd als nieuwe wethouder.