Draaginsigne voor kerkrentmeester Henk Schurer

Opsterland-Ooststellingwerf - In de Nederlands Hervormde kerk van Elsloo werd zondagmorgen een feestelijke en sfeervolle dienst gehouden voor kerkrentmeester Henk Schurer.

Hij is bijna 25 jaar kerkrentmeester. Pastor Dieneke Grit uit Smilde ging voor. Zij gebruikte als thema 'de herder en het groene gras'. Zij benadrukte dat de kerkgemeenschap Elsloo blij en dankbaar is met 'onze Henk'. ,,Wij zijn ontzettend blij dat hij met de jarenlange inzet, kennis en volle overgave tot op het moment van vandaag zich heeft ingezet voor de kerk van Elsloo en die van de streekgemeente Frieslands End. Hij heeft als het ware het groene gras mede verzorgt en gepast op het stukje groen waar de kerk op staat”, aldus Grit in de dienst. Kerkrentmeester Helmich Hammer zette de jubilaris vervolgens in het zonnetje. Hij had het nodige even opgezocht en ging daarmee terug in de tijd. Schurer trad op 12 juli 1992 als ouderling-kerkvoogd toe als bestuurder van de kerkelijke gemeente Elsloo, onderdeel van de streekgemeente Frieslands End( Elsloo,Makkinga en Boyl).  ,,Je hebt heel veel meegemaakt en zien veranderen. We zijn je dankbaar dat je je zolang hebt ingezet voor de kerkgemeenschap”,  aldus Hammer. Hij doelde onder andere op het vervangen van de klokkenstoel, de algehele restauratie van de Nederduitsche Hervormde Kerk, nu een sierraad voor het dorp, en de eigen zaalruimte met aula ’t Karkehuus achter de kerk. Ook roemde Hammer de jarenlange  inzet die Schurer had over het beheer van de achter de kerk liggende  de begraafplaats, waar hij aan de hand van zijn vader met het onderhoud begon. Schurer ontfermde zich over de begraafplaats in het dorp dat hem zo lief is. Op een gegeven moment was hij daar iedere zaterdag te vinden om onder andere het pad te harken. ,,Hij was daar een geziene gastheer”, aldus Hammer, ,,en daar zijn we hem zeer erkentelijk voor. Hij was voor velen dan ook een vertrouwd aanspreekpunt.” Draaginsigne in zilver De Vereniging voor Kerktentmeesterlijk Beheer van de Protestantse Kerken in Nederland stond achter het college van Kerkrentmeesters in Elsloo om Schurer voor het vervullen van de functie van Kerkrentmeester gedurende een lange periode te onderscheiden met een draaginsigne in zilver. Elsloo’s Kerkbestuurder Rienke Valk speldde hem het versiersel op in bijzijn van familie, kennissen en vertegenwoordigers uit de kerkelijke wereld. Even daarna was het kerkbestuurder Helmich Hammer die de eerder gesproken woorden vergezeld liet gaan van een ingelijste oorkonde en een bos bloemen. Een staande ovatie viel Schurer ten deel. Naast zijn kerkelijke activiteiten vervulde en vervult Schurer tal van bestuurlijke functies in Elsloo en daarbuiten. Op 27 april 2000 ontving Schurer voor al die verdiensten al de versierselen die behoren bij de onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Trots Van hem had dit niet gehoeven, die erepenning van de Vereniging voor Kerkrentmeesters. De in Oosterwolde woonachtige maar in Elsloo geboren en getogen Schurer zei dat na afloop van de dienst tijdens de vele felicitaties die volgden. Maar hij was verguld van trots. ,,Het is toch een mooie vorm van waardering en erkenning voor het werk", aldus Schurer die daarna de gezellige nazit opzocht. Tekst: Hendrik Betten