Vijf organisaties collecteren voor Oranje Fonds in Opsterland

GORREDIJK -  De inwoners van Opsterland kunnen binnenkort een enthousiaste collectant aan de deur verwachten. Van 6 tot en met 10 juni 2017 vindt de Oranje Fonds Collecte plaats. Vijf stichtingen en verenigingen uit Opsterland doen hieraan mee.

Met de opbrengsten kunnen zij hun eigen organisatie draaiende houden én steunen zij sociale projecten in Friesland. Voor verenigingen en stichtingen is het niet altijd makkelijk om de begrotingen rond te krijgen. Zij zijn afhankelijk van contributies of donaties. Het Oranje Fonds vindt dat zij ieder op hun eigen manier een belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving. Of het nu gaat om een Voedselbank, een sportclub of een dorpshuis: al deze organisaties brengen mensen samen, worden gerund door vrijwilligers en zorgen zo dat ons land mooier en socialer wordt. De Oranje Fonds Collecte is er om hen op een laagdrempelige manier steun te bieden. Deelnemende organisaties mogen de helft van de opbrengst houden en besteden aan hun doelstelling. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld iets extra’s doen voor de doelgroep of voor de vrijwilligers, of noodzakelijk onderhoud bekostigen. De andere helft van de opbrengst gaat naar sociale projecten in Friesland. Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening van het Oranje Fonds. De afdracht van de volle collectebussen wordt in de meeste plaatsen verzorgd door de RegioBank. Hierdoor wordt elke euro uit de collectebussen besteed aan sociale initiatieven. Dat maakt de Oranje Fonds Collecte uniek. In Opsterland doen de volgende organisaties mee aan de Oranje Fonds Collecte: Buurtvereniging De Bosk, Speel-o-theek de Boarterskoer, Zwembad De Delte, Stichting Present Zuidoost Friesland, SV Langezwaag. Het Oranje Fonds steunt sociale projecten in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Jaarlijks steunt het met zo’n 30 miljoen euro duizenden initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.