Grenzeloos en gratis varen op de Turfroute

Drachten - Watersporters hoeven geen geld meer te betalen om te varen over de Turfroute. Tot 2017 moesten mensen een zogenaamd vignet aanschaffen.

De provincie Fryslân wil graag watersporters, van binnen en buiten Friesland, gastvrij ontvangen. Eerder zijn dan ook de pauzetijden van de brugbediening afgeschaft. Met ingang van dit vaarseizoen gaat de provincie nog een stapje verder en is betalen niet meer nodig. Tijdens de brugwachtersdag vandaag, zondag 28 mei, onthulde Remco Wahle (teamleider Brug en Sluisbediening provincie Fryslân) het nieuwe bord langs de Turfroute. Het oude bord moest vervangen worden omdat het vanaf dit vaarseizoen niet meer nodig is om tolgeld te betalen. De historische Turfroute loopt door Zuidoost Friesland: van Gorredijk, via Lippenhuizen en Donkerbroek, naar Oosterwolde. Dit is de Opsterlandse Compagnonsvaart. Vanaf Appelscha loopt ook de Tsjonger naar Heerenveen en het Friese merengebied. Vaarseizoen Turfroute Het vaarseizoen loopt van 15 mei tot en met 15 september. De provincie bedient de bruggen alleen in de maanden juli en augustus ook op de zondag. De bedieningstijden zijn van 9.30 tot 16.30 uur (zonder pauzes). Aan de Turfroute zijn de ligplaatsen gratis, met uitzondering van de haven in Oldeberkoop. Werkzaamheden Op dit moment werkt de provincie Fryslân volop aan de opwaardering van de Turfroute. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het op diepte brengen van de vaarweg en de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers. Met deze verbeteringen en het afschaffen van het tolgeld wil de provincie een positieve impuls geven aan het toerisme in dit gebied. De werkzaamheden aan de Tsjonger zijn deze maand klaar. De werkzaamheden aan de Opsterlandse Compagnonsvaart worden in 2018 afgerond. Tijdens de uitvoering blijft de Turfroute bevaarbaar. Het Friese merenproject De werkzaamheden maken deel uit van het voormalige Friese Merenproject. Vijftien jaar lang werkte de provincie Fryslân met gemeenten en andere partijen aan het aantrekkelijker maken van de watersport in Fryslân. In totaal is er circa 10,8 miljoen euro in de Turfroute geïnvesteerd om de vaarroute geschikt te maken voor vaartuigen met een diepgang tot 1.30 meter. Daarnaast zorgt de opwaardering van aanleg- en overstapplekken voor een betere toegang naar het achterland van de Turfroute.