Kunstgrasveld voor Lintjo

Opsterland-Ooststellingwerf - Korfbalvereniging Lintjo heeft op de 50ste Lintjo Rabobank Serie de contracten ondertekend die leiden tot de realisatie van een kunstgrasveld op sportpark Lunia.

Lintjo voorzitter Aaltje Zijlstra-de Jong en Gert-Jan Hylarius namens HSM sportveldenonderhoud tekenden samen de overeenkomsten. Het werk zal onder regie van HSM worden uitgevoerd waarbij het kunstgras wordt betrokken van het Duitse Polytan. In Friesland is het voor de leverancier het eerste project. Korfbalvereniging Lintjo heeft al jaren de wens om op sportpark Lunia een kunstgrasveld te realiseren. De korfbalsport ontwikkelt zich meer en meer richting kunstgras. Het huidige en ook eerdere besturen van Lintjo zijn ervan overtuigd dat kunstgras een impuls aan het korfbal in Oldeberkoop kan geven. Goed sportaanbod In omliggende dorpen zijn recent, dan wel in het verleden, vergelijkbare initiatieven gerealiseerd bij korfbalverenigingen. Het huidige ledental van Lintjo is al tientallen jaren redelijk constant en het streven is om dat voor de toekomst minimaal op hetzelfde niveau te handhaven. Dit garandeert een goed sportaanbod voor de leden. Doelstelling in het beleid van Lintjo is dat er in iedere (jeugd) categorie minimaal één team in competitieverband uit moet komen. Plannen maken Marcel Bos, Atte de Jong en Anne Meestringa, alle drie oud-voorzitters van de vereniging, zijn na eerdere onderzoekingen in 2014 vorig jaar opnieuw gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om tot daadwerkelijke realisatie te komen. Vanuit de gemeente Ooststellingwerf is er geen ondersteunend beleid voor realisatie van kunstgras. Dit betekent dat Lintjo het project zowel financieel als in de uitvoering geheel zelf moet realiseren. Door de werkgroep zijn er contacten gelegd met potentiele leveranciers, er zijn offertes uitgebracht, er zijn elders in den lande velden bekeken, de mogelijkheden van zelfwerkzaamheid zijn besproken en er is grondig gezocht naar afdoende financiële onderbouwing. Na een voorlopige voorkeur te hebben bepaald heeft de werkgroep de plannen ter beoordeling aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur stemde in met de plannen waarna deze verder konden worden uitgewerkt. Greep uit eigen kas Op de Algemene Ledenvergadering in maart 2017 heeft het bestuur de leden fiat gevraagd om een dergelijke investering te mogen gaan doen. De leden hebben de plannen goedgekeurd en alom steun uitgesproken om tot realisatie te komen. Vanaf dat moment zijn vanuit het bestuur voorzitter Aaltje Zijlstra-de Jong en Marjan Betten-van Pijkeren met de portefeuille sponsorzaken bij de werkgroep aangehaakt om een deel van de voorbereidingen voor hun rekening te nemen. Zo zijn er goede afspraken gemaakt met de gemeente Ooststellingwerf als eigenaar van de grond, waarop het kunstgrasveld moet komen te liggen. Voor de financiën doet Lintjo een flinke greep uit eigen kas. Er is al jaren geld gereserveerd voor de realisatie van een kunstgrasveld. Ook de opbrengst van de vijftien boekenmarkten zijn opzij gelegd voor dit doel. Bijdragen Een aanvraag bij het Rabobank Coöperatiefonds resulteerde in januari in de toezegging van een mooie bijdrage. Tevens hebben andere fondsen, zoals de Kring en sponsoren hun financiële steun toegezegd. De eigen hoofdsponsor: Assurantie- en advieskantoor Brandsma zorgt voor de realisatie van een elektronisch scorebord langs het veld wat de aankleding van het terrein compleet maakt. Verkoop fictieve vierkante meters Om de laatste financiële plooien glad te strijken koos de werkgroep ervoor om fictief vierkante meters kunstgras aan leden, dorpsbewoners en sponsoren te verkopen. Het doel om hiermee het laatste financiële gat te dichten is op een overzienbaar bedrag na afgerond. Werkgroep en bestuur hebben er vertrouwen in dat de laatste plooien in dit opzicht in de komende maanden via aangeschreven fondsen en nog te verkopen m2 zullen worden vlak gestreken.