Onderzoek op Opsterlandse basisscholen: De Bibliotheek op School werkt

Drachten - De Bibliotheek op School (DBoS) werkt. Dat is één van de conclusies van het onderzoek op Opsterlandse basisscholen.

Op scholen die aan het landelijk leesprogramma De Bibliotheek op School meedoen, zijn meer leerlingen met een hogere CITO-score. De samenwerking tussen bibliotheek, school en gemeente, waarbij alle drie zich inzetten voor beter leesonderwijs wordt in de gemeente Opsterland nu al op meer dan de helft van de scholen gedraaid. Monitoring laat zien dat al na een jaar de Bibliotheek op school de kinderen ver boven landelijk gemiddelde scoren qua leesplezier (33,1% landelijk tegen 40,9% in Opsterland). In het tweede en derde jaar wordt vooral ingezet op het overbrengen van werkvormen en tips op leerkrachten. Ook dit werkt. Leerkrachten stijgen op het gebied van leesbevordering van 38% in het eerste jaar naar 65,7% in het derde jaar (landelijk gemiddelde is 41,3%). Meer lezen, beter scoren Daarnaast maken de scholen meer gebruik van een schoolbibliotheek naarmate ze langer meedoen aan het project. Ook de leerkrachten doen meer activiteiten met boeken in de klas. De leerlingen lezen vaker thuis voor hun plezier een boek. Al deze scores zijn erg positief. Als kinderen meer lezen, worden ze beter in taal, stelt onderzoeker Kees Broekhof. Hij onderzoekt al jaren het verband tussen het plezier in lezen en de prestaties op school. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen die veel lezen, hoger scoren op de Cito-toetsen taal, wiskunde en studievaardigheden. Daarnaast zijn ze beter in begrijpend lezen, spelling en grammatica. Deze onderzoeksresultaten zijn ook terug te zien in de resultaten in Opsterland. Kunnen én willen lezen In een eerder verschenen artikel (Trouw, 10 mei jl.) ziet Broekhof de Bibliotheek op school als succesvolle aanpak tegen laaggeletterdheid, een probleem waar veel gemeenten mee kampen: ,,Niemand wordt laaggeletterd geboren. De meeste laaggeletterden hebben als kind leren lezen en schrijven. Ze zijn laaggeletterd geworden, omdat ze na hun schooltijd het lezen en schrijven niet hebben onderhouden […] Van de curatieve aanpak (het ‘genezen’ van laaggeletterdheid via cursussen) moeten we dus niet veel verwachten. Alleen een preventieve aanpak kan een duurzame oplossing bieden. Bibliotheken spelen daarin een centrale rol. In een preventieve aanpak van laaggeletterdheid staat leesmotivatie centraal. De gedachte hierachter is dat een solide basis voor geletterdheid niet alleen bestaat uit kunnen lezen, maar ook uit willen lezen." Ouders lezen te weinig voor Een mooi succes dus voor allereerst de leerlingen, maar ook voor de scholen, gemeente en bibliotheek. Een punt waarop niet beter gescoord wordt in drie jaar tijd is het thuis voorlezen. Ondanks dat ouders geïnformeerd worden over het belang van voorlezen, blijkt dat ouders niet meer zijn gaan voorlezen. Ouders in Opsterland scoren al langer onder het landelijk gemiddeld van 'betrokken ouder' bij het leesonderwijs. Roelov Kuipers van de Bibliotheek Zuidoost Fryslân: ,,We proberen ouders op verschillende manieren te bereiken, maar merken dat op voorlichtingsochtenden vooral ouders komen die juist betrokken zijn. Samen met de scholenkoepels Comprix en VCSO denken we na over hoe we alle ouders kunnen bereiken om hen het belang van lezen uit te leggen. Maar dan nog ligt de keus bij de ouders zelf. We kunnen de ouders niet dwingen om voor te lezen."