Leerlingen De Tjongerwerven ontwerpen unieke faunatoren

Opsterland-Ooststellingwerf - In Bos Ontwijk toonden leerlingen van De Tjongerwerven vanmiddag, woensdag 31 mei, ‘hun’ faunatoren aan Staatsbosbeer, provincie Fryslân en overige aanwezigen.

Melanie van Zwieten van CBS De Anjewier en Mariska Huitema en Ilona Schimmel van CBS Meester S. Wijbrandi maakten een uniek ontwerp voor de faunatoren. Gedeputeerde Johannes Kramer sprak een welkomstwoord, kunstenaar Willie Darktrousers gaf een toelichting, evenals Bram Verhave van Staatsbosbeheer. Rudmer Zwerver van ecologisch adviesbureau Buro Bakker verzorgde een korte gastles over de functie van de faunatoren. N381 Natuurlijk! Project N381 is meer dan de aanleg van een weg. Provincie Fryslân pakt ook het gebied eromheen aan. Van het verbeteren van de verkeersveiligheid en het herinrichten van dorpskernen tot shared-space pleinen. Van het aanbrengen van natuurversterkende voorzieningen zoals ecologisch verantwoorde beplanting, vistrappen en faunapassages tot de aanleg van nieuwe recreatieroutes in het bos, door het land en over het water. Een overzicht van alle maatregelen in de omgeving van de N381 is te vinden via www.N381.frl. Foto's John Boel / FotoTekst.nl